Drenáž žilních splavů jako prevence žilní trombózy mozku

Trombóza žilního systému mozku není tak častým onemocněním jakým je mozková mrtvice (ta se týká  mozkových tepen – tedy přívodu krve do mozku). Léčba trombózy žilního systému mozku patří na specializované pracoviště a bez odborného posouzení lékaře a speciálních zobrazovacích metod (CT a MR)  ji nelze diagnostikovat. Tento článek je návodem k prevenci, jelikož kraniosakrální terapie má nástroj, jak udržovat žilní splavy mozku stále průchozí – a tímto nástrojem je drenáž žilních splavů. Je to soubor technik – jemné manipulace na hlavě – kterými lze ošetřit všechny žilní splavy, pěkně jeden po druhém, a pomoci tak z oblasti mozku lépe odvést všechny toxické látky a odpad. Celé ošetření trvá cca hodinku.

Co je to žilní trombóza mozku?

Žilní trombóza  je vznik krevní sraženiny (trombu) v žilním systému mozku (nitrolební žíly a splavy) vedoucí k obstrukci – omezení toku krve žilou.

Jak se projevuje?

Žilní trombóza se projevuje nejčastěji bolestí hlavy, která může mít povahu migrény. Bývá to také typická bolest hlavy při zvýšeném intravenózním tlaku v hlavě – např. při kýchnutí, kašlání, při ohnutí, kdy jsme hlavou dolů atd. Může se také projevovat poklesem víčka (ptosa) anebo otokem a zduřením spojivky.

Rizikové faktory:

Žilní trombóza se nejčastěji vyskytuje u pacientů s těmito rizikovými faktory:

  • ženy, které užívají hormonální antikoncepci (v kombinaci s kouřením, obezitou či protrombotickým stavem)
  • lidé s poruchou srážlivosti krve
  • po úrazech hlavy a infekcích (meningitidy, sinusitidy, zubní infekce)
  • vaskulitidy – záněty cév ve spojení s autoimunitními onemocněními
  • při dehydrataci