Když prožíváme strach z neznámého, strach ze změny, nebojíme se ani tak toho nového, jako toho, že ztratíme něco starého, co známe a na čem slepě lpíme. 

Když ale pochopíme, že to nové, co najdeme, může být mnohem lepší, než to staré, co ztratíme, přestaneme se bát změn a budeme s radostí přijímat výzvy života.

A o tom to je …

Mohu být pro vás průvodcem také v těchto životních situacích:

  • pokud prožíváte psychospirituální krizi a nevíte, jak dál

  • pokud prožíváte něco, co se vymyká „normálnímu“ vnímání a nevíte si s tím rady 

  • pokud trpíte autoimunitními poruchami a nemocemi

  • pokud jste vyčerpaní a unavení a váš život v takové podobě, v jaké je, ztrácí smysl

  • pokud se potýkáte se závislostí, ať už osobně anebo v rodině

Toto byly také moje osobní témata, kterými jsem si během života prošla já, mám s nimi osobní prožitou zkušenost, ve skutečnosti jich je daleko víc – od mého početí do cca 42 let to byly opravdu tvrdé lekce života a dneska už vím, že to všechno, čím jsem si prošla, byl výborný výcvik pro budoucí práci terapeuta. Velmi mi pomohly také stavy rozšířeného vědomí, prožitky svého vlastního početí, porodu, smrti, stavy JEDNOTY s VESMÍREM a další prožitky tzv. mimosmyslového vnímání. Pomohlo mi to pochopit hloubku ŽIVOTA, umožnilo mi to nahlédnout do celistvosti našeho bytí. Vnímám to jako obrovský DAR.

Opravdu už nemám žádné předsudky vůči jakékoliv lidské existenci, neposuzuji, nehodnotím, NEODSUZUJI. Beru věci tak, jak jsou.

Moje osobní zkušenost, že díky kraniálky jsem tohle všechno mohla pochopit, zpracovat, integrovat do svého života, stát se celistvým člověkem a a dát svému životu zase jiskru a smysl – dává jistou naději všem ostatním, kteří zrovna procházejí nelehkým obdobím svého života. Všichni si musíme projít svým údolím stínů. Já už tam byla. Ale mohu se tam kdykoliv vrátit s vámi a držet vás za ruku, abyste to zvládli i vy :o)

To, čeho jste si vědomi, můžete mít pod kontrolou.
To, čeho si vědomi nejste, má pod kontrolou vás.

Anthony De Mello, Bdělost

Čím více se dotýkám lidských traumat, ukrytých hluboko pod povrchem, tím větší mám potřebu se dále vzdělávat a rozvíjet. V podstatě lze říci, že seberozvoj a kontinuální vzdělávání je nezbytným předpokladem pro úspěšnou a smysluplnou praxi kraniosakrálního terapeuta. 

Po ukončení odborného výcviku u Radka Neškrabala, BCST pokračuji dále ve vzdělávání. Jednak v nástavbových kurzech a také procházím celoroční odborný výcvik znovu, ale už jako asistent. Velmi mě to obohacuje – z profesního hlediska, protože jsem stále v živém kontaktu s nejnovějšími poznatky v oboru, ale i z osobního hlediska, protože Radka si velmi vážím a je pro mně velikou inspirací v mnoha směrech. Předává ostatním kraniosakrální treapii v té nejčistší podobě s přirozenou skromností a nesmírnou hloubkou, v úctě a pokoře. Děkuji všem silám vesmírným, že u toho mohu být.

Moje zdroje

Všechny moje klienty učím zacházet se svými zdroji – umět je rozpoznat a naplno využít ve správný čas. Abych byla jako terapeut v kondici, kromě svých vlastních terapií a nutné „údržby terapeuta“ také pracuji se svými zdroji. Mám jich opravdu mnoho a stále nacházím nové. Hodně studuji – proces poznávání a učení se je pro mně důležitý. Velkým a nevyčerpatelným zdrojem je pro mně příroda, kterou mám naštěstí na dosah. Také tvoření mě nabíjí a inspiruje – z mé původní profese jsem si ponechala tvorbu webových stránek a grafickou tvorbu už jen jako příjemné zpestření. Abych měla dostatek prostoru pro dovádění a zábavu, hraju divadlo pro děti v divadelním spolku Jitřenka – musím uznat, že zkoušky jsou pro mně neskutečný relax, potěšení a zábava. Je to emoční ventil, který tolik potřebuji. Ale úplně nejdůležitějším zdrojem a zázemím pro celé moje bytí je můj partner Martin, děti, rodina a přátelé. 

Ale nebylo tomu tak vždy – a není to tak dávno …. o to více si dnes vážím všeho krásného ve svém životě. DĚKUJI