Bazální perinatální matrice

Znáte bazální perinatální matrice?

Já jsem se s tímto pojmem setkala až letos. I když, porodní témata se mi zvědomují už několik let, tento koncept popsaný profesorem Stanislavem Grofem mi dává velký smysl. A abych to nebyla já, měla jsem příležitost se s těmito matricemi „potkat“ na vlastní kůži a pěkně si je prožít. Jak jinak.

Začalo to velmi nevinně, jako většina mých „osudových“ uvědomění. Byla jsem na přednášce u Milana Hrabánka –  Mimořádné stavy vědomí: indikace, kontraindikace a psychopatologie, kde, mimo jiné, hovořil také o bazálních perinatálních matricích. Skvělá přednáška, hodně cenných informací nejen pro praxi ale i do života. Na doporučení jsem si pořídila knihu Psychologie budoucnosti od Stanislava Grofa. Nádherná věc, neznám lepší učebnici transpersonální psychologie, než je tato.

V této knize se pan Grof věnuje mimo jiné i těmto porodním matricím a docela podrobně je zde rozepisuje. Pro detailnější popis vás odkážu na výše zmíněnou literaturu, ale jen pro stručné uchopení se pokusím nastínit jejich význam.

Co to vlastně je, ta bazální perinatální matrice. Česky řečeno – je to vzorec, otisk, který se vytvořil v období kolem porodu (perinatální) a je základním určujícím dynamickým vzorcem (bazálním). Tyto vzorce úzce souvisí se zážitky, jimiž dítě prochází před začátkem porodu, během něj a bezprostředně po něm. V každé z těchto fází dítě prožívá konkrétní a typický soubor intenzivních emocí a tělesných vjemů, které zanechávají hluboké nevědomé vtisky. Stanislav Grof popisuje čtyři základní matrice:

 • BPM I – první bazální perinatální matrice – prvotní jednota s matkou
  Tato matrice se vztahuje na nitroděložní prožitky, které předcházejí porodu.
 • BPM II – druhá bazální perinatální matrice – kosmické pohlcení, bezvýchodnost, peklo
  Tato matrice se vztahuje k prožitkům fáze porodu, kdy dochází k děložním stahům, ale děložní hrdlo ještě není otevřeno. Každý silný stah vyvíjí silný tlak na děložní tepny a plod se ocitá v nebezpečí nedostatku kyslíku, což může představovat prožitky silné emoční a fyzické bolesti spojené s pocity bezmoci a beznaděje.
 • BMP III – třetí bazální perinatální matrice – zápas smrti a znovuzrození
  Tato matrice navazuje na předchozí fázi porodu, kdy rodící se jedinec sestupuje do porodních cest, kde je vystaven drtícím tlakům, bolestem, nedostatkem kyslíku a dušení. Přirozeným průvodním jevem této tísnivé a životu nebezpečné situace je zážitek intenzivní úzkosti.
 • BPM IV – čtvrtá bazální perinatální matrice – zážitek smrti a znovuzrození
  Tato matrice se vztahuje k procesu narození, tedy vítězného opuštění porodních cest a oddělení matky od dítěte přestřižením pupečníku.

Významem pochopení těchto matric je uvědomění  si souvislostí mezi těmito ranými prožitky a potížemi ve svém životě, které se nám tzv. cyklí anebo případnými psychopatologickými syndromy v té „horší“ podobě (schizofrenní psychózy, úzkosti, sebepoškozování, závislost atd.).

Tolik k teorii.

A jak konkrétně ovlivnilo pochopení těchto matric mě?

Někteří jste možná zaregistrovali moji podzimní-zimní paniku, že se musím přestěhovat z lesa zpátky do města. Bylo to pro mě opravdu velmi turbulentní období, kdy jedna moje část byla spokojená v chatě v lese a ta druhá chtěla pryč, zpátky do pohodlí života v bytě. Bylo to jak na houpačce, cítila jsem se jak rozervaná zaživa a upřímně musím konstatovat, že to pro mě bylo těžké a bolavé. Ovlivňovalo to také všechny kolem mě, manžela, děti a i ty naše psy. Byly dny, kdy jsem propadala panice. Co s tím? Už to došlo tak daleko, že jsme byli s mým mužem ochotni vzdát se dočasně společného bydlení, protože to začalo být velmi neúnosné. Avšak, tato katarze velmi posílila náš vztah. Velká zkušenost. Děkuji za ni.

Vše se „vyřešilo“ právě jedním důležitým uvědoměním souvislostí s BPM. Ten víkend jsem zrovna četla knihu Psychologie budoucnosti. Co četla, já jsem ji doslova hltala a vstřebávala snad všemi buňkami svého těla. Byla jsem těch informací plná a bylo mi z toho dobře, protože jsem cítila, že to přesně zapadá, že mi to všechno dává smysl. A tak jsme si s mým mužem o tom povídali, chrlila jsem na něj všechny ty dojmy a pocity z právě nabytých vědomostí, byla jsem ve svém „proudu“.
A najednou ze mě vypadla věta – „no, to se ani nedivím, že jsem musela z té dělohy o dva měsíce dříve, protože už se to tam nedalo vydržet, tak jsem prostě šla na svět, ať to stojí, co to stojí!“

V tu chvíli mnou projelo silné prozření, uvědomila jsem si, co jsem to vlastně řekla. Moji nejhlubší PRAVDU. Mlčela jsem a můj muž na mně koukal se stejným překvapením. Pak jsem pár minut nebyla schopná říct vůbec nic. Na pozadí mi běžely všechny ty situace mého života, kdy jsem „musela“ opustit to nevyhovující, co mě ničilo a zabíjelo, za každou cenu, i kdyby to měla být cesta do pekel horoucích! Nevyhovující vztahy, situace, práce, stěhování … najednou se mi to všechno propojilo. Jako bych navlékla všechny ty společné situace jako korálky na jednu nit a zavázala. Hotovo. Bože, to byla tak obrovská úleva, to se ani nedá popsat slovy. Jakoby ze mě spadl balvan, který měl tak tunu.

Když to spojím s konkrétní BPM, tak se jedná o BPM1 a BPM2, jejichž patologie se v životě projevovala také jako prožívání mystické jednoty, hypochondrie, neurastenie a psychózy, pocity nesmyslnosti a „kulisovosti“ světa a endogenní deprese. Tohle všechno znám ze svého života, z minulosti dávné i nedávné.

Od té doby mám klid. Miluju svůj domov v lese, v chatrči. Miluju tu svobodu, že můžu se psy kdykoliv vyběhnout na kopec. Jsem tak ráda, že jsem se nepřestěhovala, že jsem nevyvedla spoustu dalších „blbostí“, které by mi jenom zkomplikovaly život. Už nemám potřebu nikam utíkat, před ničím, ani před sebou. Netoužím po mystických prožitcích, nemám pocity nesmyslnosti světa.

Další hluboký posun přišel hned pár dnů na to. Vy, kteří mě trochu znáte, tak si možná pamatujete, jak jsem pořád chtěla nějaké to kraniálkové centrum. A ne ledajaké. Bylo v tom z mé strany hodně jakési pompéznosti, možná velikášství. Nevím, jak to přesně popsat. Ale znám to ze svého života jako vzorec, kdy všechno, co jsem kdy udělala, muselo být náležitě oceněno, přijato s velkou slávou. Jinak jsem byla zklamaná, moje očekávání bylo prostě takové. A k tomu mi „přišlo“ taky hezké uvědomění. Když jsem se tedy konečně narodila, nikdo mě tam na světě nevítal, nikdo nestavěl slavobránu, nikdo mě nepoplácal po rameni a neřekl – hele, jseš fakt dobrá, zvládlas to i za tak ztížených podmínek! Nikdo NEOCENIL můj boj o život! Nikdo o to nestál. Tady, venku. Jen mě zabalili, šup do inkubátoru na šest týdnů. A pak šup do kojeňáku, na pár měsíců. Samozřejmě nevím přesně, jak to bylo. Ale pocity nelžou. A tak jsem pochopila, odkud pramení ta touha vynikat, ta touha být první, ta touha po ocenění, ta touha po lásce – ano, za trochu lásky, šel bych světa kraj …

Tady je jasné trauma ve čtvrté perinatální matrici.

Ano, byla to prostě zase jen projekce hlubinného nevědomého obsahu, celá ta kranio klinika. Ale neříkám, že nikdy nebude. Možná ano. Cítím to ve svém poli stále. Ale už to nebude zatíženo tou sugescí, že to musí být VELIKÉ, ABY VŠICHNI KOUKALI, JAKÁ JSEM DOBRÁ!

Budu to budovat v tichu a klidu, v souladu s Božským načasováním, až prostě situace uzraje, tak se to PROSTĚ A JEDNODUŠE STANE.  A kdy to bude, to nevím.

Tak už aspoň trošku vnímáte, jak významné jsou naše perinatální prožitky, jak se mohou projevovat v našich životech? Jak si stále dokola vybíráme situace života, kdy tyto vzorce emočně silně podporujeme? Tedy, často proti své vůli, která se kamsi vytratila …

 

Pokud by vás tohle téma zajímalo, tak vás srdečně zvu na přednášku MUDr. Milana Hrabánka, která bude věnována právě těmto perinatálním matricím.

TERMÍN:  17. května 2019

ČAS:  16.00 – 19.00

KDE: HOLOS z.ú.
centrum alternativní léčby
Marie Dolanské 8/12
Opava – Vlaštovičky

CENA: 300 Kč

Více info

Použitá literatura: Psychlogie budoucnosti, Poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí, Stanislav Grof