Co je to energetická medicína?

By 6. 3. 2021 Zajímavosti

Energetická medicína byla definována jako obor integrativní medicíny, která studuje vědu o terapeutické aplikaci jemných energií. Po staletí zkoumala alopatická -západní medicína vnitřní systémy těla – z orgánů, tkání a buněk – a vedla k současnému chápání fyziologie a biochemie. Zatímco moderní medicína se zaměřuje především na fyziologii a biochemii, disponuje lidský organismus mnoha aspekty, které nejsou hmatatelné – aspekty, které generují a absorbují obrovské množství informací. Naše fyziologie interaguje s prostředím prostřednictvím okolních polí, jako je světlo, zvuk, elektřina, magnetismus apod. Jsme v neustálém „spojení“ se všemi ostatními živými organismy a vzájemně generujeme obrovské množství informací v neviditelných formách energetických polí.

Energetická medicína, ať už lidským dotykem nebo na základě zařízení, je použití známých jemných energetických polí k terapeutickému posouzení a léčbě energetické nerovnováhy, která je podstatou všech onemocnění.

Přitom současná  alopatická medicína zná a měří různé druhy energie – v nukleární medicíně, v radiologii a v zobrazovací diagnostice. Většina z nás už se určitě ve svém životě setkala s rentgenovým snímkem, s magnetickou rezonancí, ultrazvukem, EKG, EEG, EMG apod. Po diagnostikování se ale současná medicína většinou vrací zpět k biochemii. Zatím ještě nevyužívá jemné, subtilní energie k léčení. Budoucnost energetické medicíny tedy spočívá v propojení vědy biochemie a fyziky, zejména kvantové.

Kvantová fyzika nás učí, že není rozdíl mezi energií a hmotou. Všechny systémy v lidské bytosti, od atomové až po molekulární úroveň, jsou neustále v pohybu vytvářející rezonanci. Porozumění této rezonanci je velmi důležité, protože nás učí, jak velmi jemná energie udržuje naše systémy ve zdraví a pohodě.

Jak funguje kraniosakrální terapie?

Dotykové terapie, mezi které kraniosakrální terapie patří,  fungují pomocí dotyku, interakce a vzájemné rezonanci. Disponují také technikami, které rozpohybují stagnující nebo blokovanou energií z buněk napříč tkáněmi a orgány. Terapeut se také soustředí na sebe, což znamená, že všechny myšlenky, emoce a fyzické pocity jsou neutralizovány, vytváří se vztahové energetické pole, kde terapeutův neutrál navozuje neutrál klienta, a to vše v bezpečí neposuzování, nehodnocení, v bezpečí vztahového neutrálu. Během optimálních léčebných stavů obě těla rezonují na určitých frekvencích (0,3–100 Hz), které korelují s mozkovými vlnami.

Např. hluboké vzorce v podvědomí se „mažou“ při frekvenci théta. Při frekvenci alfa dochází k hluboké relaxaci a uvolnění. Během terapie dochází k vyrovnání vln, k harmonizaci, která přivádí systém zpět do homeostáze. Terapeut tak přináší klientovi rezonující šablonu koherence. A v tomto optimálním stavu rovnováhy těla – mysli i ducha je klient přiveden do celistvé energetické rovnováhy. A za těchto okolností mohou probíhat samoozdravující procesy a vrozené léčebné plány klienta. Takže – už si trochu umíte představit náplň „práce“ terapeuta, který zdánlivě jen tak sedí a nic nedělá? Provádí spoustu neviditelné práce, kterou vy jako klient vnímáte různě – od „usnutí“ a hluboké relaxace až po aktivaci širokého pole vnímání nebo extázi apod.

Je důležité, aby bylo chápáno lidské biopole jako energetické pole, a nemoc aby byla chápána jako porucha koherence jednotlivých úrovní biopole – energetických modelů.

Budoucí perspektivy nového paradigmatu medicíny zahrnují také porozumění potenciálům buněčného napětí a jejich vztahu ke zdraví, porozumění vzájemného překrývání endokrinních a čakrových systémů skrze nervový systém, a pochopení významu energetické medicíny v konceptu psychoneuroimunologie – tzn. propojení mysl-tělo. V dnešní medicíně jsou známy komunikační systémy pro transdukci signálu a buněčnou signalizaci, dnes už se ví, že buněčná membrána reaguje nejen na chemické signály ale také na frekvence. Zdravá buňka má membránový potenciál přibližně 70mV. Buněčná stěna zdravé buňky je nabitá jako kondenzátor. Kondenzátory jsou určené k ukládání elektrického náboje (elektronů), umožňujíc buňkám nejen ukládat energii, ale také ji přenášet. Když jsme v pohodě a zdraví, jsme doslova nabití energií, sršíme energií. Znáte ten stav? Představte si, že každá vaše buňka umí „vyrobit“ energii, a když si představíte, že těch buněk máme mnoho miliard! To je elektrárna, co?

Jsme v podstatě elektromagnetické systémy, biomedicínské výzkumy dokazují, že srdce vyprodukuje 40 – 60krát více elektřiny než mozek. Elektromagnetická aktivita srdce a celého nervového systému interagují se všemi okolními systémy. Vše je frekvence, každý orgán či orgánová soustava má také svoji frekvenci.

Když už se bavíme o energetické medicíně, musím se ještě zmínit o biofotonech.

Co jsou to biofotony?

Biofotony neboli ultra slabé fotonové emise biologických systémů jsou slabé elektromagnetické vlny v optickém rozsahu spektra – jinými slovy: světlo. Všechny živé buňky rostlin, zvířat a lidí emitují biofotony, které většinou nelze vidět pouhým okem. Ale někdo je vidí. A určitě někteří znáte tzv. Kirlianovy fotografie, např. lidské aury. Velikost a jasnost pole biofotonů je klíčem k vitalitě a zdraví. Jsme skutečně světelné bytosti.

Největším generátorem biofotonů je naše srdce. Proto, když jsme milující, bezpodmínečně milující, tak svítíme. A to doslova.

ZDROJ:

Energy Medicine: Current Status and Future Perspectives, Christina L Ross, PhD, BCPP

Etiology: How to Detect Disease in Your Energy Field Before It Manifests in Your Body, Christina L Ross, PhD, BCPP

Konstatin Korotkov, https://kirlian.iumab.org/, https://gdvcamera.com/the-energy-of-space/