Energie, potence a přílivové tělo

Energie. Slovo mnoha významů. Když vnímáme slovo energie v souvislostech fyziky, nikomu z nás to nedělá problém, všichni si umíme představit např. elektrickou energii. Pan Einstein dokonce uchopil energii do magické rovnice, která vyjadřuje vztah mezi energií a hmotou. Dalo by se říci, že energie je velmi rychle se pohybující hmota, její pohyb je dvakrát rychlejší než světlo. Jenže, to už není hmota hmotou, ani její částicí, ale  vlnou. A tak se dostáváme ke kvantové fyzice, jsme částice i vlny zároveň. Frekvence a rezonance, to je oč tu běží! Práce s energií je stále opředena mystériem a čímsi, co nás děsí a co nemáme pod kontrolou. A přitom … i paní na poště pracuje s energií, jen to o sobě neví. Všichni pracujeme s energií. I ti, co nevěří v Boha, co nevěří v nic, na co si nemohou sáhnout. Citliví lidé, naopak, si velmi zřetelně uvědomují energie kolem sebe. V tomto semináři budeme zkoumat fenomén pole, vědomého pole, které tvoří fyzické tělo. Kdo z vás je ochoten přijmout myšlenku, že Vědomí tvoří Pole, a Pole tvoří fyzické tělo, je vítán. Dozvíte se mnoho dalších souvislostí, které vám pomohou pochopit naši spirituální podstatu. Celistvost duše, těla i mysli v jednotě ducha je podstatou našeho zdraví.

Pro koho je kurz vhodný:

Tento kurz je vhodný pro všechny zvídavé lidi, které baví zkoumat svoji vlastní existenci. Máte odvahu překonat omezení své mysli? Jste připraveni „odhodit“ svoji minulost a nemít strach ze své budoucnosti?  Pak je tento seminář přesně pro vás.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je nabídnout vám prožitek, nepřenosnou, autentickou a nesdělitelnou zkušenost sebe sama. Prožitek vědomého pole v prostoru. Prožitek vědomého doteku lidské bytosti v její nejhlubší esenci. Poznáte hlubší rytmy, které nás tvoří. Budete se vylaďovat na svůj střed. Budete zkoušet rozprostírat své vědomí za hranice tohoto světa. Pokud zakusíte jen na malou chvíli jaké to je, být nad fyzickým tělem povzneseni, změní vás to. Přinese vám to tolik potřebný nadhled do života. To, co budeme praktikovat, je pro kraniosakrálního terapeuta denní chleba. Pojďte si i vy prožít autenticitu přítomnosti a jednoduchosti.

MÍSTO KONÁNÍ

Kurz probíhá v neurorehabilitačním centru Arcada NeuroMedical Center v Ostravě-Hrabůvce, Mitušova 8. Parkování je možné přímo v areálu centra.

TERMÍN KONÁNÍ

 6. – 8. KVĚTNA 2022

Časový rozvrh kurz:
pátek  16.00 – 19.00
sobota 9.00 – 18.00
neděle 9.00 – 16.00

PŘIHLÁŠKY A PLATBA

Cena kurzu je 3 000 Kč. Vyplněním objednávky zadáte zároveň své fakturační údaje a vaše přihláška na kurz je platná po zaplacení celé částky. Stornovat účast je možné nejpozději do data a hodiny začátku konání kurzu, celou částku vám vrátím zpět.