Celistvost jako klíč k sebeuzdravení

Celistvost jako klíč k sebeuzdravení

Co potřebuje člověk pochopit, aby se mohl uzdravit?

Cíl semináře:

Cílem je seznámit vás s pohledem na člověka jako na CELISTVOU BYTOST. Kraniosakrální koncept umožňuje i laikovi pochopit, jakými principy je tvořeno fyzické tělo, jak je propojeno s emocemi, s psýché, myslí a spiritualitou. Tento pohled vám umožní vidět sebe sama v širších souvislostech vědomí. Když víte, kdo jste, můžete být sami se sebou v lepším kontaktu, zkrátka – můžete být celiství. A když jste celiství, pak se zdraví stará o vás a vy jste schopní mu naslouchat. Většina z nás si umí představit naše fyzické tělo, ale máme i jiná „těla“ – emoční, mentální a spirituální. A když jsou všechna naše těla v dobré kondici, prožíváme životní komfort, ať se děje cokoliv. A jak si udržet dobrou kondici? Tak –  u fyzických těl, tam je nám to jasné – cvičením, sportem, otužováním, kvalitní stravou atd. Ale co ta další těla? Jak zvýšit kondici emočního těla, či mentálního těla? Co je to hygiena emocí, hygiena myšlení?
Takže, když to shrnu, cílem tohoto semináře není vás uzdravit, ale ukázat způsoby a možnosti, jak se sebou pracovat, jak sami sebe poznat a jak sami sebe uzdravit, abyste byli zcela nezávislí a spokojení ve svých životech.

TERMÍN: 4. – 5. dubna 2020

KDE: Inkranio s.r.o.
Sokolovská 1224/30,
Ostrava-Poruba

Seminářem provází Inka Tichá

Cena: 2 000 Kč

Přihlásit se na seminář můžete sms, emailem nebo přes tento formulář:

Fyzické tělo

Věnovat se budeme základním principům fungování našeho těla, pohled na anatomii a fyziologii těla z kraniosakrálního hlediska. Když pochopíte svoje fyzické tělo v souvislostech celku, už nikdy jej nebudete považovat za potížistu, který nefunguje a jen vám háže klacky pod nohy. Naučíte se vnímat signály a řeč těla a vaše tělo tak pro vás bude opět ten nejlepší přítel se vší úctou, kterou si zaslouží.

Tělo je chrám duše, vše, celá naše existence, zkušenost a prožívání se děje jedině skrze naše fyzické tělo a jeho struktury.

S ostatními těly jsme propojeni nervovým systémem.

Psýché a emoce

Psychika je důležitou součástí našeho prožívání. Když je v dobré kondici, zvládáme zátěž v pohodě. Jak si udržovat v kondici svoji psychiku a co všechno naši psychiku ovlivňuje? Budeme se dotýkat těchto témat:

 

 • Seznámíte se se základní mapou naší psýché.
 • Jakými způsoby si kompenzujeme nedosycenost základních potřeb?
 • Jak spolu souvisí emoce a tělo z hlediska kraniosakrální terapie?
 • Nervový systém a emoce – kratičký vhled do neuroimunopsychologie.

Mysl a mentální tělo

Už jste asi slyšeli, že všechny nemoci a problémy začínají v hlavě – tedy přesněji v naší mysli. Ale je tomu tak vždy?

 • Jak se sebou vlastně hovoříte?
 • Jaké myšlenky máte sami o sobě, o světě, ve kterém žijete?
 • Jste sami se sebou v konfliktu mysli a těla?
 • Něco jiného si myslíte, něco jiného říkáte a úplně něco jiného děláte?

Mentálně emoční vzorce tvoří naše rozhodování, aniž si to uvědomujeme. A někdy se prostě nemůžeme uzdravit, protože si to někde v hloubi vlastně vůbec nepřejeme.

Spirituální aspekt sebeuzdravení

Uchopení vlastní spirituality – to je pro mnohé z nás velká výzva. Kraniosakrální pojetí spirituality a Dechu Života jako základního ZDROJE BYTÍ vám může pomoci nahlížet na vlastní spiritualitu jinak než z pohledu náboženství či ezoteriky. Podíváme se na svoji spiritualitu jako na přirozenou součást našeho bytí, co to vlastně je, ta spiritualita?

Existují vůbec nějaké univerzální principy?

A lze vůbec žít spokojený a důstojný život v této bezduché společnosti, v civilizaci, zaměřené pouze na růst a výkon?

Přijetí vlastní přirozené spirituality je odpovědí na touhu po celistvosti, jedině celiství můžeme být šťastní, zdraví a prožít plnohodnotný a smysluplný život, v harmonii těla, ducha i duše.

Co si vzít sebou

 • pohodlné oblečení, které nikde nestahuje a neškrtí

 • blok a psací potřeby na vaše poznámky

 • přezuvky

Ubytování

Pro ty z vás, kteří nejste z Ostravy, možnost ubytování je v Porubě zde:

Hotel Garni – koleje VŠB 

SAREZA HOTEL

PENZION AIDA

PENZION U ŠÍPKŮ