Cyklus kurzů kraniosakrální terapie

Kurzy kraniosakrální terapie, které vedu, jsou otevřené všem lidem, kteří cítí, že by je tato cesta mohla nějak obohatit, všem, kteří jsou na své cestě k uzdravení nebo jdou cestou osobního rozvoje. Jednotlivé kurzy na sebe navazují a doporučuji je absolvovat postupně. Můžete se nořit hlouběji do tajů lidské existence tempem, které vám vyhovuje, nejedná se zde o ucelený výcvik, který se musí absolvovat jako celek. Spíše o možnosti vidět sebe a svoji existenci v širších souvislostech. Výukové materiály pro všechny kurzy jsou v tištěné i elektronické podobě (zde na webu pod heslem). Počet účastníků ve skupině je max 12. Preferuji právě menší skupiny pro jejich intimitu a celistvost pole, které je pro tento typ kurzů vyhovující.

Smyslem posloupnosti témat jednotlivých kurzů je budování OSOBNÍHO CHRÁMU JEDNOTY. Základem chrámu je naše tělo. Proto je velmi důležité jej poznat – anatomicky a fyziologicky. Další fáze je vtělování emočního a mentálního obsahu, dalo by se to přirovnat ke chrámové výzdobě – obrazy, mozaiky, malby, klenby, barvy, okna, vitráže. Každý chrám JEDNOTY je jedinečný, autentický a nesrovnatelný. Takto vyzdobený posvátný chrám je připraven přivítat samotného DUCHA  v projevech DECHU ŽIVOTA. V osobním chrámu JEDNOTY vstupuji do tiché a klidné přítomnosti, která vyživuje a uzdravuje.

Tak uzdravme nejdřív sebe. A pak, skrze sebe, můžeme ukázat cestu ostatním.

Pozvěme do našich životů jemnost a citlivost, radost z obyčejného lidství.

Celistvost duše, těla i mysli v jednotě ducha je podstatou naší existence. Jsme spirituální bytosti ve fyzické zkušenosti. A kraniálka je jednou z mnoha cest k poznání sebe sama.
Na prahu celistvosti se přestáváme sami sebe neustále ptát PROČ a JAK, protože objevíme mystérium JEDNODUCHOSTI – a to rozpustí veškeré pochybnosti v primární důvěře, že všechno je DOBRÉ.

OBSAH KURZŮ

Cyklus kurzů je otevřen všem zájemcům, odborníkům i lajkům, kteří mají chuť zkoumat svoji existenci do hloubky a v souvislostech celistvosti těla, ducha a duše.

1. ZÁKLADY KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE – ÚVOD
2. ZÁKLADY KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE – POKRAČOVÁNÍ
3. FASCIE A MEMBRÁNY V KRANIOSAKRÁLNÍM KONCEPTU
4. FUNKCE A STRUKTURA NERVOVÉHO SYSTÉMU V KRANIOSAKRÁLNÍM KONCEPTU
5. POLYVAGÁLNÍ TEORIE V KRANIOSAKRÁLNÍM KONCEPTU
6. PRÁCE S ENERGIÍ A TEKUTINAMI V KRANIOSAKRÁLNÍM KONCEPTU
7. NEUTRÁL A ROVNOVÁŽNÝ STAV
8. NASLOUCHÁNÍ A DIALOG – JAK VYTVOŘIT POLE BEZPEČÍ
9. CELISTVOST A SPIRITUÁLNÍ ASPEKT KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

Cena každého kurzu je 3 000 Kč.
Další informace o obsahu kurzů, odkazy na přihlášky a výukové materiály najdete na této stránce níže: 

Popis obsahu jednotlivých kurzů zde

MÍSTO KONÁNÍ

Kurzy osobnostního rozvoje v konceptu kraniosakrální terapie

Kurzy probíhají  na třech místech:
– v Komunitním centru MAKOVICE v Ostravě-Porubě (víkendy)
– v masérské škole Minalt-Shiatsucentrum v Ostravě-Třebovicích (středa-pátek)
– v komunitním centru DORA v Plzni (víkendy) – termíny zde

Víkendové kurzy začínají v pátek v 16 hodin a končí v neděli mezi 16 – 17 hodinou.
Kurzy přes týden v Minaltu začínají ve středu v 10.00 a končí v pátek mezi 12 – 13 hodinou.

VŠECHNY TERMÍNY KURZŮ NA ROK 2021 BUDOU DOPLNĚNY

Kurzy v Ostravě i Plzni jsou obsahově i cenově totožné.

Základy kraniosakrální osteopatie 1+2

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
(pátek – neděle)

Komunitní centrum MAKOVICE

6 000 Kč

Základy kraniosakrální osteopatie 1+2

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
(středa – pátek)

Shiatsucentrum – MINALT

6 000 Kč

3. Fascie a membrány
v kraniosakrálním konceptu

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN

Komunitní centrum MAKOVICE

3 000 Kč

3. Fascie a membrány v kraniosakrálním konceptu

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
(středa – pátek)

Shiatsucentrum – MINALT

3 000 Kč

4. Funkce a struktura nervového systému v kraniosakrálním konceptu

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
(pátek – neděle)

Komunitní centrum MAKOVICE

3 000 Kč

4. Funkce a struktura nervového systému v kraniosakrálním konceptu

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
(středa – pátek)

Shiatsucentrum – MINALT

3 000 Kč

polyvagal diagram

5. Polyvagální teorie
v kraniosakrálním konceptu

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
(pátek – neděle)

Komunitní centrum MAKOVICE

3 000 Kč

polyvagal diagram

5. Polyvagální teorie v kraniosakrálním konceptu

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
(středa-pátek)

Shiatsucentrum – MINALT

3 000 Kč

6. Práce s energií a tekutinami v kraniosakrálním konceptu

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
(pátek – neděle)

Komunitní centrum MAKOVICE

3 000 Kč

6. Práce s energií a tekutinami v kraniosakrálním konceptu

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
(středa – pátek)

Shiatsucentrum – MINALT

3 000 Kč

7. Neutrál a rovnovážný stav v kraniosakrálním konceptu

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
(pátek – neděle)

Komunitní centrum MAKOVICE

3 000 Kč

7. Neutrál a rovnovážný stav v kraniosakrálním konceptu

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
(středa – pátek)

Shiatsucentrum – MINALT

3 000 Kč

8. Naslouchání a dialog – jak vytvořit pole bezpečí

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
(pátek – neděle)

Komunitní centrum MAKOVICE

3 000 Kč

8. Naslouchání a dialog – jak vytvořit pole bezpečí

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
(středa – pátek)

Shiatsucentrum – MINALT

3 000 Kč

9. Celistvost a spirituální aspekt kraniosakrální terapie

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
(pátek – neděle)

Komunitní centrum MAKOVICE

3 000 Kč

Kurzy kraniosakrální terapie Plzeň 2021

6. Práce s energií a tekutinami
v kraniosakrální praxi

10. – 11. října  2020
(sobota – neděle)

DORA Centrum Plzeň

Uzavřená skupina

Základy kraniosakrální osteopatie

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
(středa – neděle)

DORA Centrum Plzeň

5 000 Kč

3.Fascie a membrány
v kraniosakrálním konceptu

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
(pátek – neděle)

DORA Centrum Plzeň

3 000 Kč

7. Neutrál a rovnovážný stav

BŘEZEN 2021
(pátek – neděle)

DORA Centrum Plzeň

Uzavřená skupina

4. Funkce a struktura nervového systému v kraniosakrálním konceptu

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
(pátek – neděle)

DORA Centrum Plzeň

3 000 Kč

polyvagal diagram

5. Polyvagální teorie v kraniosakrálním konceptu

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
(pátek – neděle)

DORA Centrum Plzeň

3 000 Kč

6. Práce s energií a tekutinami v kraniosakrálním konceptu

termín bude upřesněn
(pátek – neděle)

DORA Centrum Plzeň

3 000 Kč

7. Neutrál a rovnovážný stav

ZÁŘÍ 2021
(pátek-neděle)

DORA Centrum Plzeň

3 000 Kč

8. Naslouchání a dialog – jak vytvořit pole bezpečí

ŘÍJEN 2021
(pátek – neděle)

DORA Centrum Plzeň

3 000 Kč

ZÁKLADY KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE 1+2

Základní seminář je rozdělen do dvou víkendových seminářů. Poskytuje primární základnu pro kraniosakrální praxi, uchopení základních pojmů a principů. Kraniosakrální terapie jako celek je tvořen  několika přístupy –  osteopatického, biodynamického a spirituálního, které se navzájem prolínají, doplňují a nelze je od sebe oddělit. Osteopatický základ tvoří fyzickou podstatu, strukturu. Biodynamický základ tvoří podstatu života jako takového, popisuje formativní síly, kterými jsme tvořeni, jak už napovídá její název – bio-dynamika, jinými slovy, tato část kraniosakrální terapie pracuje s dynamikou přírodních, přirozených a původních (bio) sil, díky kterým vznikáme a existujeme a projevujeme se na fyzické úrovni. A spirituální přístup je nad tím vším, Dech života je univerzální prasíla, se kterou je možné se vzácně potkat na úrovni Longtidu nebo v okamžiku Dynamického klidu. Tyto úrovně přístupu lze vnímat, lze se je naučit rozpoznávat.

Základním seminářem se tedy účastníkům otvírá nový pohled na anatomii a fyziologii těla, pohled na souvislosti mezi strukturou a funkcí. Je strukturálním a fyzickým ukotvením budoucích dovedností. Pro jeho převážně osteopatický obsah je pojmenován jako Základy kraniosakrální osteopatie.

3. FASCIE A MEMBRÁNY V KRANIOSAKRÁLNÍM KONCEPTU

V tomto navazujícím semináři si prohloubíte znalosti o fasciích a membránách (falx, tentorium) a obalech mozku a míchy. Fascie tvoří v celém našem těle jedinečnou síť s mnoha funkcemi. Není to jen pojivová tkáň, která nás drží pohromadě a umožňuje nám pohyb. Je to hlavně informační síť, která je pružňější a rychlejší, než ta neuronová. Díky myofasciálním liním pochopíte, proč například může po nakopnutém palci u nohy bolet krční páteř. Hlouběji a z nového úhlu pohledu pochopíte další souvislosti projevů našeho těla, ale i mysli. I to, jak se projevují negativní emoce a stres na úrovni fascie, jak jej ovlivňují až do té míry, kdy dojde např. ke zlomenině holení kosti v podstatě jen tak, že člověk takzvaně blbě šlápne. Vše je propojeno. Nic nelze vyjmout z celistvosti těla, ducha a duše.

4. FUNKCE A STRUKTURA NERVOVÉHO SYSTÉMU V KRANIOSAKRÁLNÍM KONCEPTU

Tento seminář je určen k bližšímu seznámení se s naším nervovým systémem. Je to seminář hodně anatomický a teoretický, ale pro kraniosakrální práci důležitý. Je důležité vědět, co je to mozek a z jakých částí se zkládá, abychom měli představu, s čím vším pracujeme, dotýkáme-li se hlavy. Jaké jsou projevy autonomního nervového systému, co je to sympatický nervový systém a co je parasympatický a k čemu každý z nich slouží. Co jsou to hlavové nervy, k čemu máme periferní nervový systém. A také nezapomeneme na páteř a jen zlehka nakoukneme do vertebrálně-viscerálních vztahů, česky řečeno, který obratel ovlivňuje který orgán atd. Kraniosakrální terapie primárně ovlivňuje právě nervový systém, proto vnímám jako velmi důležité znát alespoň základní strukturu a funkci. je toho na jeden víkend dost, ale je to k užitku. Prakticky budete umět poskytnout efektivnější úlevu, když víte, čeho se vědomě dotýkáte a proč.

5. POLYVAGÁLNÍ TEORIE V KRANIOSAKRÁLNÍM KONCEPTU

Nervus vagus (X. hlavový nerv, česky bloudivý nerv)  je primární složkou autonomního nervového systému. Polyvagální teorie popisuje strukturu větví nervu vagu a vymezuje souvislosti se sociálním a emočním prožíváním, využitím strategií přežití a jejich fylogeneze – tedy jak se vyvíjeli naše strategie přežití od doby kamenné až po současnost. Strategie v přírodě dibře známé jako boj, útěk, nebo zamrznutí.  Tyto vagové cesty regulují autonomní stav a projev emocionálního a sociálního chování. Polyvagální teorie m.j. tvrdí, že lidé mají fyzické reakce, jako jsou srdeční a trávicí změny, spojené s jejich výrazy obličeje. Koncept polyvagální teorie uvedl do života v roce 1994 Dr. Stephen Porges , ředitel Centra Brain-Body na University of Illinois v Chicagu.

Jelikož kraniosakrální terapie přímo ovlivňuje tonus nervových struktur (ale i všech ostatních struktur v těle), může také přímo ovlivnit úroveň vagálního tonu, který se stal novým měřitelným indexem stresové zranitelnosti a reaktivity člověka. (Měří se hladina kortizolu – steroidní hormon v krvi, anebo variabilita srdeční frekvence HRV). Měření HRV je také součástí tohoto semináře, můžete si tedy na vlastním nervovém systému vyzkoušet, jaké konkrétní účinky na něj má kraniosakrální terapie.

6. PRÁCE S ENERGIÍ A TEKUTINAMI V KRANIOSAKRÁLNÍM KONCEPTU

Když se řekne práce s energií, většině lidem se jako první vybaví nějaké okultní techniky, nebo woo-doo, manipulace, zneužití, někomu možná i léčení, zkrátka něco, co ovládají jen mágové, čarodějnice anebo šamani. Ale není tomu tak. Ve skutečnosti pracujeme s energií všichni, i paní, co pracuje na poště, i ten pán, co řídí tramvaj, i ten člověk, který je vědecky a pragmaticky založený a v životě nikdy by si nepřipustil, že pracuje s energií. Rozdíl je jen v tom, jestli si svoji energii uvědomujeme nebo ne, jestli jsme v kontaktu se svým biopolem, s mentální energií, s emoční energií atd. Z fyziologického hlediska jsme elektromagnetické bytosti, jsme vodiví, a je to měřitelné. Kraniosakrální terapie je v podstatě neuroenergetická terapie, která reguluje optimální napětí a proud v těle – ten elektrický, ale i optimální napětí a proud tekutin. Elektrický náboj je motorem mnoha reakcí. A když se podíváme na úroveň buňky, i ta je polarizovaná. Membránový potenciál je rozdíl elektrického potenciálu mezi dvěma stranami buněčné membrány.  Díky tomu může vznikat akční potenciál – například svalový stah, nebo přenos vzruchu.
A stejný proces se děje i v biopoli kolem člověka. Každá nerovnováha v energetickém biopoli se projeví i na fyzické, mentální nebo emoční úrovni jako porucha nebo nemoc. Kraniosakrální terapie nabízí mnoho technik, kterými lze harmonizovat biopole, využít směrovanou energii rukou k regulaci proudu a napětí, přinést potenci (sílu) tekutin ve formě přílivového (tekutinového) těla. V tomto semináři budete mít možnost si to vše vyzkoušet.

7. NEUTRÁL A ROVNOVÁŽNÝ STAV V KRANIOSAKRÁLNÍM KONCEPTU

Vše se rodí a vzniká z ticha a klidu, vše spěje k rovnováze ticha a klidu. Všechny procesy začínají a končí v okamžiku ticha a klidu. Ten okamžik je věčný a díky němu rozpoznáme od sebe dva procesy, začátek a konec, nádech a výdech, život a smrt, příliv a odliv. Vždy je mezi nimi okamžik, kdy se NIC NEDĚJE, a je plný možností a potenciálu, aby se MOHLO DÍT.  A právě tento vzácný okamžik, který se nazývá v kraniosakrální terapii DYNAMICKÝ KLID,  je branou k hojivému procesu. Je to jako projít uchem jehly do jiného světa, kde je VŠE  a NIC.  A vstupní branou k DYNAMICKÉMU KLIDU je právě NEUTRÁL. Vytvořit prostor, ve kterém je možné vše. Nehodnotit, nevytvářet konflikt, nelpět, nevyžadovat. Jen tak být. Zdá se to jednoduché, nic nedělat, položit ruce na klienta a důvěřovat. Ale je to velmi, velmi těžké, udržet se v klidu, nepodléhat panice, nechytat se každé myšlenky, být ve svém neutrálním středu a vytvořit tytéž podmínky pro klienta. Aby i on se mohl dotknout svého BOŽSTVÍ  uvnitř sebe. Toto umění se nedá naučit, ani za víkend, ani za rok. Do tohoto stavu se člověk postupně dostává, chce to trénink. A tento seminář vám ukáže směr a cíl, cestu už musí projít každý sám.

8. NASLOUCHÁNÍ A DIALOG – JAK VYTVOŘIT POLE BEZPEČÍ

Umění naslouchat, vnímat, co mi ten druhý vlastně sděluje, a nejen slovy, je bezpochyb nejdůležitější a také nejtěžší dovedností. V celém svém významu to v podstatě znamená otevřít nejen uši, ale i srdce, otevřít celou svoji bytost, otevřít celé své pole, aby mohlo vstřebat a vést dialog s druhou bytostí, na vědomé i nevědomé úrovni. Chce to velkou dávku odvahy a také zkušeností, nechat se „promíchat“ s druhou bytostí, vstoupit s ní do celistvosti JEDNOTY  nechat na sebe působit i její traumata, bolesti, trápení, která jsou zároveň i mými traumaty a bolestmi. Protože co je člověk člověkem, prožíváme stále stejná traumata, stále stejná zranění. Jen v jiných podobách, s jinými lidmi, v jiných kulisách života. Proto každý, kdo chce kvalitně naslouchat a být dobrým průvodcem, musí být v kontaktu se svými otisky, se svými stíny, se svými traumaty. Také musí znát své obranné mechanismy vůči nim. Jinak bude docházet k nepříjemným přenosům a projekcím, které budou stát v cestě vědomému dialogu. Terapeut – průvodce není člověk, který má už vše „vyřešeno“. To ani není ve fyzické existenci možné. Jen si je vědom svého vlastního údolí stínu, do kterého je schopen se opakovaně vydávat na cestu. Klinet potřebuje takového průvodce, který s ním tu stezku půjde a bude jej při tom třeba jen držet za ruku, nebo krýt záda. Zkrátka – poskytne tolik potřebný pocit bezpečí, že to sám zvládne. Tento seminář je takovým tréninkem a pro někoho možná první výpravou do svého údolí stínu, kde se tváří vtvář bude konfrontovat se svými strachy. V bezpečí podpůrné skupiny a lektora. Tento seminář není zaměřený účelově na trauma jako takové. Jen se budeme dotýkat hlubin, citlivě a s respektem, abyste mohli totéž vytvořit pro klienta. A protože kraniosakrální terapie je primárně doteková terapie, nabízí nástroje pro komunikaci a práci s tělem.

9. CELISTVOST A SPIRITUÁLNÍ ASPEKT KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

Tento seminář je vlastně takovým malým shrnutím všeho, co kraniosakrální terapie poskytuje. Čeho všeho se dotýkám, o čem je vědomý kontakt s druhým člověkem? Dotýkám se jeho pole, dotýkám se jeho těla, každé jeho buňky v těle, dotýkám se jeho DNA, dotýkám se celé jeho osobní historie, dotýkám se historie celé jeho rodové linie, dotýkám se historie celého lidstva, genomu lidstva, dotýkám se historie naší matky Země, celé planety, dotýkám se celého VESMÍRU. Ano, s tím vším jsem ve vědomém kontaktu. Toho všeho se dotýkám a ovlivňuji. A to jsem zatím jen u fyzického těla, které obsahuje genetický kód DNA. Dále se dotýkám jeho mentálního těla, všech jeho myšlenkových vzorců, veškerého software, který řídí jeho chování. Dotýkám se také jeho emočního těla, všech bolestí a traumat, všech radostí a lásek a vášně, všech zklamání, všech nevyplakaných slz. Dotýkám se také jeho světelného těla, spirituálního těla, které obsahuje univerzální matrici ÓM a je dokonalé.

TOTO JE VĚDOMÝ DOTEK.

A TENTO SEMINÁŘ JE O UVĚDOMĚNÍ TOHOTO VĚDOMÉHO DOTEKU A O PROŽITKU EXISTENCE.

Všemi kurzy vás budu provázet já.
Pár slov o mém profesním výcviku a mé osobě najdete také na náseldujících odkazech: