Cyklus kurzů kraniosakrální terapie – přípravné kurzy k profesnímu výcviku nebo jako cesta k sebepoznání.

Kurzy kraniosakrální terapie, které vedu, jsou otevřené všem lidem, kteří cítí, že by je tato cesta mohla nějak obohatit, všem, kteří jsou na své cestě k uzdravení nebo jdou cestou osobního rozvoje. Tyto kurzy jsou vhodné také jako přípravka pro profesní terapeutický výcvik v kraniosakrální osteopatii i biodynamice. Lze je absolvovat pouze jako celek.

Výukové materiály pro všechny kurzy jsou v tištěné i elektronické podobě. Počet účastníků ve skupině je max 12. Preferuji právě menší skupiny pro jejich intimitu a celistvost pole, které je pro tento typ kurzů vyhovující.

Pozvěme do našich životů jemnost a citlivost, radost z obyčejné existence.

Celistvost duše, těla i mysli v jednotě ducha je podstatou naší existence. Jsme spirituální bytosti ve fyzické zkušenosti. A kraniálka je jednou z mnoha cest k poznání sebe sama.

OBSAH KURZŮ

Cyklus kurzů je otevřen všem zájemcům o kraniosakrální terapii, odborníkům i lajkům, kteří mají chuť zkoumat svoji existenci do hloubky a v souvislostech celistvosti těla, ducha a duše. Jednotlivé kurzy na sebe tématicky navazují, ale všechny jsou propojené svojí podstatou – umět se vyklidnit a vyladit na sebe a na druhou bytost, naučit se vnímat sebe a druhého člověka skrze dotek a vytvořit bezpečné vztahové pole.

1. ZÁKLADY KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE- ošetření pánve, hrudníku, krku, měkkých tkání a páteře.

2. ZÁKLADY KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE– ošetření hlavy – lebečních kostí

3. FUNKCE A STRUKTURA NERVOVÉHO SYSTÉMU V KRANIOSAKRÁLNÍM KONCEPTU – seznámení se základy fyziologie a anatomie nervového systému, jeho základní funkce a význam pro zdraví a komfort v našem životě

4. ENERGIE, POTENCE A TEKUTINOVÉ TĚLO V KRANIOSAKRÁLNÍM KONCEPTU – jsme neuroenergetické tekuté bytosti v elektromagnetickém poli. Jak využít toto poznání pro život?

Všechny tyto znalosti a dovednosti velmi oceníte, pokud se rozhodnete pokračovat dále v profesním výcviku kraniosakrálního terapeuta. Ovšem velký užitek vám to přinese i do života, do kvality vzthahů, zdraví atd. Je jedno, jakou profesi děláte. Jde o nalezení sebe sama a komfort pro život.

Cena každého kurzu je 3 000 Kč. Lze je platit jednotlivě. Při platbě všech kurzů najednou je cena za celý cyklus 10 000 Kč.

Po absolvování všech 4 kurzů dostanete osvědčení – Základy kraniosakrální terapie. Tyto kurzy nejsou obsahově ani časově dostačující pro profesní vzdělání kraniosakrálního terapeuta profesionála. K tomu opravdu potřebujete ucelený odpovídající terapeutický výcvik.

MÍSTO KONÁNÍ

Kurzy probíhají v neurorehabilitačním centru Arcada NeuroMedical Center v Ostravě-Hrabůvce, Mitušova 8. Parkování je možné přímo v areálu centra. Nejbližší ubytování poskytuje Hotel Vista.

TERMÍNY KONÁNÍ

1. kurz:   10. – 12. ZÁŘÍ 2021

2. kurz:    8. – 10. ŘÍJNA 2021

3. kurz:   19. – 21. LISTOPADU 2021

4. kurz:    10. – 12. PROSINCE 2021

Časový rozvrh kurzů:
pátek  16.00 – 19.00
sobota 9.00 – 18.00
neděle 9.00 – 16.00

PŘIHLÁŠKY A PLATBA

Přihlásit se můžete emailem inka@kranio-ostrava.cz.

Platbu zálohy ve výši 1 000Kč  proveďte na účet 5739442379/0800.
Po zaplacení zálohy je Vaše účast potvrzena, vyčkejte prosím na email – potvrzení rezervace na kurzu. Při vyšším počtu zájemců je rozhodující datum platby.

Doplatek kurzů proveďte nejpozději týden před konáním kurzu.

TENTO CYKLUS KURZŮ MŮŽETE ABSOLVOVAT TAKÉ
V MASÉRSKÉ ŠKOLE SHIATSUCENTRUM – MINALT
V OSTRAVĚ-TŘEBOVICÍCH – kurzy se konají v pracovní dny, vždy středa-pátek.

Termíny těchto 4 setkání:

22. – 24. září 2021
20. – 22. října 2021
24. – 26. listopadu
15. – 17. prosince 2021

Cena je stejná.

Více informací a přihlášky najdete na jejich stránkách ZDE.