Kurzy a semináře kraniosakrální terapie

Mé kurzy kraniosakrální terapie jsou vhodné pro:

 • všechny laiky i odborníky, kteří se chtějí blíže seznámit s touto celostní metodou
 • každého, kdo cítí, že potřebuje změnu, někam se posunout, inspirovat se, najít sám sebe
 • ty, kteří uvažují o profesi kraniosakrálního terapeuta a chtějí se před profesním dlouholetým výcvikem ujistit, jestli je to pro ně to pravé

… a co vám mohou do života přinést:

 • úvod a ochutnávku kraniosakrální terapie
 • seznámení se základními principy kraniosakrální práce
 • poznání sebe sama
 • nový pohled na naše tělo, nemoc a zdraví
 • osobní rozvoj
 • nové přátele, kteří jsou na stejné vlně jako vy
 • kvalitní změnu, díky které můžete mít život rozdělený na „před“ a „po“
 • uvědomění hlubších souvislostí

Moje kurzy nenahrazují odborný výcvik nutný pro terapeutickou praxi.

Program akcí na rok 2019

Aktuální semináře, přednášky, skupiny sdílení:

Porodní trauma a jeho vliv na život člověka

Bazální perinatální matrice – přednáška

Termín: 17. května 2019 16.00 – 19.00
Místo: Centrum HOLOS z.ú., Marie Dolanské 12, Opava-Vlaštovičky
Přednášející: MUDr. Milan Hrabánek
Cena: 300

Co o sobě nevím?

Víkendové prožitkové sebepoznávací psychohraní

Termín: 1.-2. června 2019
Místo: Centrum HOLOS z.ú., Marie Dolanské 12, Opava-Vlaštovičky
Lektor: Inka Tichá
Cena: 2 000 Kč (2 350 Kč s ubytováním)

Úvod do kraniosakrální osteopatie 1+2

Ošetření příčných struktur, kosti křížové, páteře a neurokrania

Termín: 18. – 21. června 2019
Místo: Sokolovská 1224/30, Ostrava-Poruba
Lektor: Inka Tichá
Cena: 4 500 Kč

Akce, které již proběhly:

Úvod do kraniosakrální terapie 1. část

Ošetření příčných struktur, kosti křížové a páteře

Termín: 15. – 17. února 2019
Místo: Francouzská 6167/5, Ostrava-Poruba
Lektor: Inka Tichá
Cena: 2 500 Kč

SKRYTÝ VÝZNAM NEMOCI

Přednáška na téma nemoci jako výzvy ke změně

Termín: 5. března 2019, 17 – 19 hodin
Místo: Centrum volného času, Vietnamská 1541, Ostrava-Poruba
Přednášející: Inka Tichá
Cena: vstup zdarma

CNS a kraniální nervy

Seminář pro začínající praktikanty kraniosakrální terapie

Termín: 9. března 2019
Místo: Francouzská 6167/5, Ostrava-Poruba
Lektor: MUDr. Petr Rychík – neurolog
Cena: 890 Kč

Úvod do kraniosakrální terapie 2. část

Ošetření neurokrania, CV4

Termín: 15. – 17. března 2019
Místo: Francouzská 6167/5, Ostrava-Poruba
Lektor: Inka Tichá
Cena: 2 500 Kč

Úvod do kraniosakrální terapie 1.+2. část

Ošetření příčných struktur, kosti křížové, páteře a neurokrania

Termín: 19. – 22. března 2019
Místo: Francouzská 6167/5, Ostrava-Poruba
Lektor: Inka Tichá
Cena: 4 500 Kč

Úvod do kraniosakrální terapie

Základní techniky pro ošetření křížové kosti, pánve, páteře, měkkých struktur a hlavy.

Termín: 26. – 28. dubna 2019
Místo: Francouzská 6167/5, Ostrava-Poruba
Lektor: Inka Tichá
Cena: 2 500 Kč

Úvod do Kraniosakrální terapie –
Membrány a fascie

Ošetření fascií a membrán (falx, tentorium, dura mater), tekutinové tělo

Termín: 3. – 5. května 2019
Místo: Francouzská 6167/5, Ostrava-Poruba
Lektor: Inka Tichá
Cena: 2 500 Kč

SKRYTÝ VÝZNAM NEMOCI

Přednáška na téma nemoci jako výzvy ke změně

Termín: 7. května 2019, 17 – 19 hodin
Místo: Centrum volného času, Vietnamská 1541, Ostrava-Poruba
Přednášející: Inka Tichá
Cena: vstup zdarma

Kraniálkové sdílení a opáčko

Setkání kraniálkářů, sdílení a nová témata

Termín: 8. května 2019
Místo: ZÁZRAKY DUŠE  s.r.o., 1. máje 103, Ostrava-Vítkovice
Lektor: Inka Tichá
Cena: 800 Kč

Proč dělám  semináře o kraniosakrální terapii?

Odpověď je jednoduchá – protože jsem vnitřně přesvědčená o tom, že principy, jakými nás tvoří a uzdravuje sama příroda, by měl znát každý člověk. Nedělám moje kurzy a semináře proto, abych vytvářela nové kraniosakrální terapeuty, to s láskou, úctou a velkou pokorou přenechám povolanějším.

Vzpomínám si na svoje první setkání s „kraniálkou“, kdy jsem poprvé stála u nohou člověka na lehátku ( tímto tě Honzo srdečně zdravím :o)) a jasně zavnímala vlnu potence, vnímala jsem ty vlny, které námi procházejí, cítila jsem sílu Dechu života. Prožila jsem si ty okamžiky veliké úcty a pokory k té VĚDOMÉ INTELIGENCI, která nás tvoří, udržuje, opravuje. Vlastně to bylo toto hluboké uvědomění, díky kterému jsem se uzdravila ze všech svých nemocí, a že jich nebylo málo.

Předávat toto poselství dále vnímám jako svoji cestu. Koncept kraniosakrální terapie je postaven na principech, kterými jsme tvořeni, zahrnuje podstatu bytí, od početí až do konečného okamžiku transformace smrti, umožňuje nám pochopit podstatu naší existence. Je cestou k celistvosti, zvědomuje integritu těla, ducha i duše. Podporuje uvědomění sebelásky a sebehodnoty, učí nás respektu k sobě a k ostatním, učí nás trpělivosti a důvěře k vlastím silám a kompetencím žít tady na Zemi. Poskytuje tolik potřebné zdroje k integraci nevědomých obsahů,  a hlavně nástroje, jak pracovat se sebou, se svým tělem, myslí a emocemi.

Ano, není to pro každého, vím. Je to pro motivovaného člověka, který vědomě přebírá zodpovědnost za svůj život, své zdraví, své postoje a názory.

Stejně jako mně tenkrát jediný víkendový kurz inspiroval k tomu poznání, že kraniálka je láska mého života, děje se to i ostatním. Několik účastníků mých seminářů už také prošlo anebo zrovna prochází profesionálním výcvikem u Radka Neškrabala.  Mám z toho radost.

A o čem tedy jsou moje kurzy kraniosakrální terapie? Tak především se snažím předat hlavní a základní principy kraniosakrální práce, přesněji, kraniosakrální biodynamické osteopatie. Vycházím z konceptu Desetibodového protokolu ošetření dle Dr. Upledgera. Tohle je základ, který byl doktorem Upledgerem navržen tak, aby jej pochopili i lajci, kteří nejsou vystudovaní medici. Díky tomuto konceptu se kraniálka dostala „ven“ mezi lidi. A je to dobře. Tento koncept je také dobře vnímán obyčejným člověkem, který nemá zatím zkušenosti s hlubšími úrovněmi sebepoznání. Je to dobrý start pro dnešního člověka, který je odpojen od svého těla, od prožívání svých emocí. Mnoho z nás žije v disociovaném stavu, je to obranný mechanismus. Během kurzu se často stává, že se dotyčný člověk poprvé dostane do tak intimního kontaktu se sebou samým. Je nádherné být u toho.

Osteopatické (strukturální) techniky považuji za základ, už tím, že je to práce s tělem a se strukturou. Ne, že by biodynamická práce nebyla. Ale principy biodynamiky jsou, jak to říct jednoduše, náročnější na osobnostní a odborné kvality terapeuta. Desetibodový protokol poskytuje nezbytnou základnu vědomostí, principů, anatomie a fyziologie, základní techniky ošetření jsou vhodné pro laické uchopení a vhled do kraniosakrální práce.

Mám velkou radost ze svých seminářů. Přicházejí na ně nádherní lidé. Mnohdy mě to až dojme, s jakou důvěrou a otevřeným srdcem přicházíte, vy, s otevřenou myslí a ochotou opustit svá zažitá paradigmata a nacházíte v sobě odvahu pouštět se do toho nádherného dobrodružství sebeobjevování – a to doslova, protože procházíme společně i anatomické struktury – kosti, svaly, fascie, a o některých nemáme ani tušení, že je máme. Snažím se předávat kraniálku s respektem a úctou k jejím zakladatelům.

Takže, když to celé shrnu a odpovím si na otázku – Proč dělám semináře o kraniosakrální terapii? – dělám to pro radost, pro inspiraci, pro hluboký smysl pravdy a lásky, kterým pro mě kraniálka je. A nejen pro mě. Mí kraniálkáři mi rozumí :o)

Kurz KST rozhodně doporučuji všem, kteří mají zájem se této metodě práce s klientem profesionálně věnovat. Tuto metodu práce s tělem, životní energií doporučuji nejen masérům, ale i lékařům, zdravotnímu personálu, psychologům, terapeutům.
Během kurzu se seznámíte a naučíte pracovat se základním 10ti bodovým ošetřením Dr. Upledgera, sami si zodpovíte otázku, v čem je pro vás samé kurz přínosný, sami se rozhodnete na základě prožité zkušenosti, zda se budete KST věnovat a nastoupíte do dalšího výcviku, který vám přinese hlubší vhled do práce kraniosakrálního terapeuta. Nechci psát o tom, co dal kurz mě, ale všem, kteří se rozhodnou kurz absolvovat přeji zážitek nového poznání. Ať již bude přínos jakýkoliv (resp. vaše hodnocení kurzu), čas strávený na kurzu nebude promarněný. Přinejmenším se zastavíte, spočnete, „vyklidníte se“, strávíte čas sami se sebou, ale i s lidmi, kteří jsou naladěni na „stejné vlně“, s lidmi, kteří sdílejí životní zkušenosti a milují život.

Helena V.

Nevím jestli kurz si přitáhl mě nebo já si přitáhla kurz ale to je úplně jedno. Za absolvování kurzu jsem velice vděčná, protože je to další posun v mém životě a dostala jsem odpověďi na mé otázky. Poznala jsem super lidičky kteří jsou naladění na podobnou vlnu, sdílení životních příběhů a poznatků to vše mě obohatilo. Cítím že KST je součástí mé cesty a díky tomu se můžu posouvat dál, pomáhat sobě i všem kteří si o pomoc řeknou. A na KST nejsem sama, mám podporu z Vesmíru. Nikdy nejsme sami. Namaste.

Lucie K.

Polyvagální teorie v kraniosakrální praxi

By | Aktuálně, Kurzy a semináře, Pozvánky, pro kraniosakrální terapeuty

Mým záměrem je seznámit vás s polyvagální teorií, jejími principy a úhly pohledu na autonomní nervový systém, na to, jaké využíváme strategie přežití podle klasického členění – boj, útěk, zamrznutí – a jak tyto strategie vyhodnocuje náš systém podle PVT. Vnímám důležitost spojení těchto důležitých souvislostí, protože v naší kraniosakrální praxi je můžeme využít pro hlubší pochopení toho, jak umožnit klientovi lépe uvolnit napětí a zátěž z jeho facilitovaného nervového systému. Protože naše životní pohoda závisí převážně na kondici tohoto nervu – nervu vagu, budeme se jej dotýkat a kontaktovat se s ním a naslouchat mu v celé jeho šíři (anebo říši?).

Read More

Co o sobě nevím?

By | Aktuálně, Kurzy a semináře, Pozvánky

Cílem je seznámit vás s obohacujícím pohledem na základní potřeby člověka a na to, jak vznikají naše obranné mechanismy a vzorce během dětství a jaký mohou mít vliv na náš další život. Praktický přínos pro vás může být zvědomnění toho, co ovládá vaše chování a prožívání a proč jednáte tak, jak jednáte. Toto uvědomnění mívá velice příznivý účinek na zkvalitnění vašeho života.

Read More