Kurzy a semináře kraniosakrální terapie

Mé kurzy kraniosakrální terapie jsou vhodné pro:

  • všechny laiky i odborníky, kteří se chtějí blíže seznámit s touto celostní metodou
  • ty, kteří pečují o postižené či dlouhodobě nemocné členy rodiny
  • každého, kdo cítí, že potřebuje změnu, někam se posunout, inspirovat se, najít sám sebe
  • ty, kteří uvažují o profesi kraniosakrálního terapeuta a chtějí se před profesním dlouholetým výcvikem ujistit, jestli je to pro ně to pravé

… a co vám mohou do života přinést:

  • poznání sebe sama
  • nový pohled na naše tělo, nemoc a zdraví
  • osobní rozvoj
  • nové přátele, kteří jsou na stejné vlně jako vy
  • kvalitní změnu, díky které můžete mít život rozdělený na „před“ a „po“
  • uvědomění hlubších souvislostí
Proč dělám kurzy kraniosakrální terapie?

Termíny seminářů na rok 2019

Základy kraniosakrální terapie 1. část

Ošetření příčných struktur, kosti křížové a páteře

Termín: 15. – 17. února 2019
Místo: Francouzská 6167/5, Ostrava-Poruba
Lektor: Inka Tichá
Cena: 3 000 Kč

CNS a kraniální nervy

Seminář pro začínající praktikanty kraniosakrální terapie

Termín: 9. března 2019
Místo: Francouzská 6167/5, Ostrava-Poruba
Lektor: MUDr. Petr Rychík – neurolog
Cena: 890 Kč

Základy kraniosakrální terapie 2. část

Ošetření neurokrania, CV4

Termín: 15. – 17. března 2019
Místo: Francouzská 6167/5, Ostrava-Poruba
Lektor: Inka Tichá
Cena: 3 000 Kč

Základy kraniosakrální terapie 1.+2. část

Ošetření příčných struktur, kosti křížové, páteře a neurokrania

Termín: 19. – 22. března 2019
Místo: Francouzská 6167/5, Ostrava-Poruba
Lektor: Inka Tichá
Cena: 4 500 Kč

Základy kraniosakrální terapie 1. část

Ošetření příčných struktur, kosti křížové a páteře

Termín: 12. – 14. dubna 2019
Místo: Francouzská 6167/5, Ostrava-Poruba
Lektor: Inka Tichá
Cena: 3 000 Kč

Základy kraniosakrální terapie 2. část

Ošetření neurocrania, CV4

Termín: 17. – 19. května 2019
Místo: Francouzská 6167/5, Ostrava-Poruba
Lektor: Inka Tichá
Cena: 3 000 Kč

Kraniosakrální terapie – Membrány a fascie

Ošetření fascií a membrán (falx, tentorium, dura mater), tekutinové tělo

Termín: 3. – 5. května 2019
Místo: Francouzská 6167/5, Ostrava-Poruba
Lektor: Inka Tichá
Cena: 3 000 Kč

Supervize – sdílení a praxe

Setkání kraniálkářů, sdílení a nová témata

Termín: 8. května 2019
Místo: ZÁZRAKY DUŠE  s.r.o., 1. máje 103, Ostrava-Vítkovice
Lektor: Inka Tichá
Cena: 1 000 Kč

Co o sobě nevím?

Víkendové prožitkové sebepoznávací psychohraní

Termín: 1.-2. června 2019
Místo: Centrum HOLOS z.ú., Marie Dolanské 12, Opava-Vlaštovičky
Lektor: Inka Tichá
Cena: 2 000 Kč (2 350 Kč s ubytováním)

Proč dělám  semináře o kraniosakrální terapii?

Odpověď je jednoduchá – protože jsem vnitřně přesvědčená o tom, že principy, jakými nás tvoří a uzdravuje sama příroda, by měl znát každý člověk. Nedělám moje kurzy a semináře proto, abych vytvářela nové kraniosakrální terapeuty, to s láskou, úctou a velkou pokorou přenechám povolanějším.

Vzpomínám si na svoje první setkání s „kraniálkou“, kdy jsem poprvé stála u nohou člověka na lehátku ( tímto tě Honzo srdečně zdravím :o)) a jasně zavnímala vlnu potence, vnímala jsem ty vlny, které námi procházejí, cítila jsem sílu Dechu života. Prožila jsem si ty okamžiky veliké úcty a pokory k té VĚDOMÉ INTELIGENCI, která nás tvoří, udržuje, opravuje. Vlastně to bylo toto hluboké uvědomění, díky kterému jsem se uzdravila ze všech svých nemocí, a že jich nebylo málo.

Předávat toto poselství dále vnímám jako svoji cestu. Koncept kraniosakrální terapie je postaven na principech, kterými jsme tvořeni, zahrnuje podstatu bytí, od početí až do konečného okamžiku transformace smrti, umožňuje nám pochopit podstatu naší existence. Je cestou k celistvosti, zvědomuje integritu těla, ducha i duše. Podporuje uvědomění sebelásky a sebehodnoty, učí nás respektu k sobě a k ostatním, učí nás trpělivosti a důvěře k vlastím silám a kompetencím žít tady na Zemi. Poskytuje tolik potřebné zdroje k integraci nevědomých obsahů,  a hlavně nástroje, jak pracovat se sebou, se svým tělem, myslí a emocemi.

Ano, není to pro každého, vím. Je to pro motivovaného člověka, který vědomě přebírá zodpovědnost za svůj život, své zdraví, své postoje a názory.

Stejně jako mně tenkrát jediný víkendový kurz inspiroval k tomu poznání, že kraniálka je láska mého života, děje se to i ostatním. Několik účastníků mých seminářů už také prošlo anebo zrovna prochází profesionálním výcvikem u Radka Neškrabala.  Mám z toho radost.

A o čem tedy jsou moje kurzy kraniosakrální terapie? Tak především se snažím předat hlavní a základní principy kraniosakrální práce, přesněji, kraniosakrální biodynamické osteopatie. Vycházím z konceptu Desetibodového protokolu ošetření dle Dr. Upledgera. Tohle je základ, který byl doktorem Upledgerem navržen tak, aby jej pochopili i lajci, kteří nejsou vystudovaní medici. Díky tomuto konceptu se kraniálka dostala „ven“ mezi lidi. A je to dobře. Tento koncept je také dobře vnímán obyčejným člověkem, který nemá zatím zkušenosti s hlubšími úrovněmi sebepoznání. Je to dobrý start pro dnešního člověka, který je odpojen od svého těla, od prožívání svých emocí. Mnoho z nás žije v disociovaném stavu, je to obranný mechanismus. Během kurzu se často stává, že se dotyčný člověk poprvé dostane do tak intimního kontaktu se sebou samým. Je nádherné být u toho.

Osteopatické (strukturální) techniky považuji za základ, už tím, že je to práce s tělem a se strukturou. Ne, že by biodynamická práce nebyla. Ale principy biodynamiky jsou, jak to říct jednoduše, náročnější na osobnostní a odborné kvality terapeuta. Desetibodový protokol poskytuje nezbytnou základnu vědomostí, principů, anatomie a fyziologie, základní techniky ošetření jsou bezpečné a zajišťují minimální „dopad“ nežádoucích reakcí.

Mám velkou radost ze svých seminářů. Přicházejí na ně nádherní lidé. Mnohdy mě to až dojme, s jakou důvěrou a otevřeným srdcem přicházíte, vy, s otevřenou myslí a ochotou opustit svá zažitá paradigmata a nacházíte v sobě odvahu pouštět se do toho nádherného dobrodružství sebeobjevování – a to doslova, protože procházíme společně i anatomické struktury – kosti, svaly, fascie, a o některých nemáme ani tušení, že je máme. Snažím se předávat kraniálku s respektem a úctou k jejím zakladatelům.

Takže, když to celé shrnu a odpovím si na otázku – Proč dělám semináře o kraniosakrální terapii? – dělám to pro radost, pro inspiraci, pro hluboký smysl pravdy a lásky, kterým pro mě kraniálka je. A nejen pro mě. Mí kraniálkáři mi rozumí :o)