Skip to main content

Inka Tichá, BCST

David Linzer, BCST

Krize je příležitost ke změně. Jsem průvodcem na cestě sebepoznání pro každého, kdo cítí potřebu se změnit a uzdravit. Každá bolest a nerovnováha v těle má své hluboké příčiny, se kterými většinou nejsme v kontaktu a nevíme o nich. Mým záměrem je také podpořit vaše zdroje, abyste měli dostatek kapacity pro změnu.

Na důležitých křižovatkách mého života a v obdobích hlubokých propadů se v mém životě vždy zjevil človek/světlo, které mě bylo schopno inspirovat a nasměrovat ke zdraví, jak fyzickému tak duševnímu. Mým nejniternějším přáním je být takovou inspirací pro druhé. Být natolik autentický, aby má přítomnost umožnila zažehnout v člověku vůli žít a nevzdat se.

Jsem průvodcem v následujících tématech:

 • bolesti – hlavy, páteře, kloubů atd.
 • autoimunitní poruchy
 • psychospirituální a osobní krize
 • stavy fyzického a psychického vyčerpání, vyhoření
 • zpracování různých traumat a zátěží z minulosti
 • deprese a úzkosti
 • těhotenství, příprava na porod
 • poporodní adaptace miminka a maminky
 • podpora vitality při rekonvalescenci (operace, těžké nemoci atd.)
 • děti i dospělé s poruchami autistického spektra a s poruchami adaptace na změny
Jak pracuji:

 • Pocit bezpečí a schopnost naslouchat je alfou a omegou každého setkání.
 • Člověk je celistvá bytost, člověk není jen bolest v krizi nebo deprese.
 • Věnuji respekt sobě i vám, vašim příběhům, názorům a přesvědčením.
 • Trauma je přirozená a moudrá odpověď organizmu. Je čas se na něj podívat jinak.
 • Podpora zdrojů a využití vlastní kapacity systému pro sebeléčení.

Telefon: 720 395 407

Email: inka@kranio-ostrava.cz

Telefon: 704 595 509

Email: davidcesta@gmail.com

KVALIFIKACE:

 • Probíhající výcvik Treating Trauma and Addiction with the Felt Sense Polyvagal Model Certificate Program
 • Profesní výcvik v kraniosakrální biodynamice – akreditace BCST, Body Intelligence
 • Profesní výcvik kraniosakrální osteopatie a biodynamiky – Radek Neškrabal, BCST
 • Asistence při výcviku kraniosakrální osteopatie a biodynamiky – Radek Neškrabal, BCST, MVDr. Hana Chocholatá, BCST 
 • Terapeutické přístupy k traumatu – Mgr. Petr Odstrčil
 • PESSO BOYDEN PSYCHOMOTOR – sebezkušenostní semináře Mgr. Petr Odstrčil
 • Neuroenergetické modality léčivého umění – Roger Gilchrist, MA, RPE, RCST

KVALIFIKACE:

 • Profesní výcvik v kraniosakrální biodynamice – akreditace BCST, Body Intelligence, Galway, Ireland
 • Asistent výcviku BCST – CTET London (Michael Kern), Wroclaw, Polsko
 • Student výcviku Transpersonální Psychologie St. Grofa, Holos, Opava
 • Osho/Tantra výcvik, Lažánky u Brna
 • Spirální stabilizace – SM systém  – akreditace Dr. Smíšek
 • Zdravotní masér – akreditace MZČR