Pozvánka na 3. Kraniosakrální konferenci

By 15. 1. 2018 Pozvánky

Milí kolegové a příznivci kraniosakrální terapie,

jménem České kraniosakrální asociace si Vás s potěšením dovoluji pozvat na

3. Kraniosakrální konferenci

dne 10. a 11. 3. 2018 v Emauzích, Praha 2

 

První den si poslechneme zajímavé řečníky a zakončíme jej panelovou diskusí s dotazy. Druhý den si můžete vybrat ze dvou zajímavých workshopů.

A navíc: Tato akce je jedinečnou příležitostí pro sdílení, setkání s přáteli, které jste dlouho neviděli, a také k navazování nových kontaktů. Potkáte se s kolegy z různých koutů naší země a počítá se i se zahraničními účastníky. Seznámíte se s kolegy z jiných škol kraniosakrální terapie.

Jako malý bonus pro vás opět připravujeme prodej odborných knih a drobné občerstvení.

Všechny potřebné informace včetně přihlášek najdete
na webu asociace: http://www.kranio.eu/akce/hledani-vnitrni-moudrosti/

Dále by Vás mohlo zajímat, že:

Konference se koná u příležitosti Mezinárodního dne kraniosakrální terapie, který každoročně slavíme 27.3. na výročí narození otce kraniosakrální terapie Dr. Williama Garnera Sutherlanda (1873 – 1954).

Pro konferenci 10.3. bude podána žádost o přidělení souhlasného stanoviska profesní organizace POUZP ČR se zařazením akce do kreditního systému.

Podpořte kraniosakrální pole a neváhejte rozeslat toto pozvání svým známým. Akce bude zajímat i profesionály z příbuzných oborů (psychologie, zdravotnictví a další pomáhající profese) a je vhodná i pro zájemce z řad laické veřejnosti.