Můj profesní výcvik a sebezkušenostní praxe

Rok 2020

LEKTORSKÁ ČINNOST:

Kurzy kraniosakrální terapie – Minalt s.r.o., DORA Plzeň, Makovice z.s.

VÝCVIK

Neuroenergetická terapie NET – Roger Gilchrist, MA, RPE, RCST®

Rok 2019

ASISTENCE VE VÝCVIKU:

Kraniosakrální osteopatie&biodynamika- ošetření příčných struktur – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o.  – MVDr. Hana Chocholatá, BCST 
Kraniosakrální osteopatie&biodynamika- ošetření neurocrania – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – MVDr. Hana Chocholatá, BCST
Kraniosakrální osteopatie&biodynamika- léze SSB – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – MVDr. Hana Chocholatá, BCST
Kraniosakrální osteopatie&biodynamika- ošetření viscerocrania – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. –   MVDr. Hana Chocholatá, BCST
Kraniosakrální osteopatie&biodynamika- Membrány, mentální detoxikace – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. –  MVDr. Hana Chocholatá, BCST
Kraniosakrální osteopatie&biodynamika- Žilní splavy, komorový systém mozku – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. –  MVDr. Hana Chocholatá, BCST
Kraniosakrální osteopatie&biodynamika- Emoce a tělo – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – MVDr. Hana Chocholatá, BCST
Kraniosakrální osteopatie&biodynamika- Podpůrný hovor a ošetření traumatizované tkáně – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – MVDr. Hana Chocholatá, BCST

LEKTORSKÁ ČINNOST:

Kurzy kraniosakrální terapie – Ostrava, Plzeň

VÝCVIK

Neuroenergetická terapie NET – Roger Gilchrist, MA, RPE, RCST®

Rok 2018

ASISTENCE VE VÝCVIKU:

Kraniosakrální osteopatie&biodynamika – ošetření příčných struktur – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o.  – BCST Radek Neškrabal 
Kraniosakrální osteopatie&biodynamika- ošetření neurocrania – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie&biodynamika- léze SSB – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie&biodynamika- ošetření viscerocrania – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie&biodynamika- Membrány, mentální detoxikace – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie&biodynamika- Žilní splavy, komorový systém mozku – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie&biodynamika- Emoce a tělo – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie&biodynamika- Podpůrný hovor a ošetření traumatizované tkáně – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal

LEKTORSKÁ ČINNOST:

Kurzy kraniosakrální terapie – masérská škola MINALT, s.r.o.

Kurzy kraniosakrální terapie – Transpersonální centrum HOLOS

Co o sobě nevím? – Víkendové psychohraní – Transpersonální centrum HOLOS

VÝCVIK A SUPERVIZE:

Principy energetické medicíny v léčivých uměních – neuroenergetická terapie – Roger Gilchrist – zahájení tříletého výcviku

Supervize – červen  –  Radek Neškrabal, BCST

Rok 2017

VÝCVIK A SUPERVIZE:

Práce s nervovým systémem, CNS, SNS, MNS – MODRÝ KLÍČ, Praha – Radek Neškrabal, BCST

Supervize – květen, prosinec  –  Radek Neškrabal, BCST
Supervize – září  –  Hana Chocholatá, BCST

ASISTENCE VE VÝCVIKU:

Kraniosakrální osteopatie – ošetření příčných struktur – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o.  – BCST Radek Neškrabal 
Kraniosakrální osteopatie – ošetření neurocrania – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie – léze SSB – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie – ošetření viscerocrania – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie – Membrány, mentální detoxikace – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie – Žilní splavy, komorový systém mozku – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie – Emoce a tělo – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie – Podpůrný hovor a ošetření traumatizované tkáně – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal

LEKTORSKÁ ČINNOST:

Kurzy kraniosakrální terapie I. a II. a III. – masérská škola MINALT, s.r.o.
Zážitkové jednodenní semináře – Ochutnávka kraniosakrální terapie
Přednášky v Centru volného času – V čem tkví celistvost kraniosakrální terapie

SEBEZKUŠENOSTNÍ SKUPINOVÁ TERAPIE:

2017 – PESSO BOYDEN – skupinová terapie – Mgr. Petr Odstrčil – Modrý klíč

SEBEZKUŠENOSTNÍ INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE:

HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – Workshop na Mezinárodní konferenci transpersonální psychologie – Stanislav Grof, M.D.

Rok 2016

VÝCVIK A SUPERVIZE

Kraniosakrální osteopatie – ošetření příčných struktur – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o.  – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie – ošetření neurocrania – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie – léze SSB – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie – ošetření viscerocrania – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie – membránový systém – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie – práce s energií, mentální detoxikace – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie – drenáž žilních splavů, komorový systém mozku – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie – práce s traumatem, ošetření traumatizované tkáně – ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. – BCST Radek Neškrabal
Kraniosakrální osteopatie – terapeutické přístupy k traumatu – MODRÝ KLÍČ, Praha – BCST Radek Neškrabal, Mgr. Petr Odstrčil

Supervize – prosinec – Radek Neškrabal, BCST

Rok 2006-2012

SEBEZKUŠENOSTNÍ SKUPINOVÁ TERAPIE:

2006 – 2013 RODINNÉ KONSTELACE – skupinová terapie – Ing. Richard Opěla, Mgr.et Mgr. Pavel Bílek, PhDr. Ludmila Mrkvicová

SEBEZKUŠENOSTNÍ INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE:

2008 – 2009 GESTALT INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE