Skip to main content

10 NEJ z embryologie z hlediska kraniosakrální biodynamiky

By 31. 8. 201713 října, 2020Odborná sekce, Zajímavosti

Léto je pomalu za námi a já jsem tyto dny využila mimo jiné také ke studiu. V rámci „domácího úkolu“ od Radka Neškrabala, ve kterém jsme se měli seznámit s embryologií faryngového aparátu (vývoj viscerokrania, obličeje, jazyka a štítné žlázy) jsem pátrala také po tom, jakou souvislost má období embryonálního vývoje s kraniosakrální terapiíí, resp. s biodynamikou. V češtině moc informací na internetu není a tak jsem brouzdala po netu a hledala odpověď na moji otázku – Jak to všechno spolu souvisí? Proč máme za úkol prostudovat zrovna embryologii faryngu, co mám pochopit? Našla jsem několik velmi kvalitních webů, ze kterých jsem „vytěžila“ mnoho zajímavých informací. Pokud bude čas, ty nejzajímavější články přeložím a zavěsím zde na webu. Prozatím se s vámi podělím o 10 NEJ z embryologie, užitečných pro kraniosakrální biodynamiku, jak je popisuje pan Steve Haines na svém webu Cranial Intelligence, věnovaném kraniosakrální biodynamice.

10 NEJ  z embryologie užitečných pro kraniosakrální biodynamiku

1. Okolnosti při početí a během těhotenství

– kvalita pole při početí (agresivita, opilost, láska)
– stres a toxicita během vývoje

BCST praxe: Celý systém může i nadále během života rezonovat s událostmi, které proběhly v daný okamžik při formování systému.

2. Vnější okolí buňky/trofoblastu jako biosféra systému

– extraembryonální mesoderm s dutinkami:choriová, žloutkový váček, amniová
– extraembryonální podpora tkání

BCST praxe: Lze se orientovat do širšího prostoru kolem systému, každé tělo je tvořeno tkáněmi s jedinečným vlastním genomem.

3. Prostorově orientovaná metabolická pole

– tekutinová pole
– vztahy v prostoru určují vývoj
– embryo je tekutý membránový celek – teorie Blechschmidt
– morfologicky se embryo vyvíjí na základě prostorově uspořádaných metabolických polí

BCST praxe: z hlediska biodynamiky je tělo běžně vnímáno jako dynamické tekutinové pole, to nám umožňuje prožívat tělo jako améba,projevující se jako tekuté plazmatické informační pole.

4. Dynamika zážehů

– příval potence v různých stádiích vývoje (a její zažehnutí ve třech zážehových centrech – početí, tlukot srdce, narození)
– zážeh početí ve třetí komoře neurální dutiny
– zážeh srdeční v oblasti hrudní
– zážeh pupeční v oblasti dutiny břišní

BCST praxe: Potence, šířící se z těchto tří hlavních zážehových center do okolních dutin a tkání celého systému je extrémně mocná. Často je některé z těchto center oslabeno. Opětovným zážehem se obnoví potence, vzájemná soudržnost celého systému a reorganizace vzájemných sil.

5. Zárodečné vrstvy – Ectoderm, mesoderm, endoderm.

– koherentní identita jedince i během dalšího života
– neurální lišta jako čtvrtá vrstva

BCST praxe: struktury, které se společně vyvíjely, mohou být také společně ošetřovány. Posílení struktur mesodermu, jako základu pojivových tkání, může jednotně pomoci i ostatním tkáním, membránám, fasciím atd. – vše je spojeno v původní jednotě.

6. Středová linie

– primitivní proužek a notochord
– notochord je organizující centrum středové linie po celou dobu vývoje
– symetrie, somity se organizují podle středové linie
– struktury a tkáně, vyvíjející se ze somitů – svaly, kosti, chrupavky apod. se i nadále identifikují  se středovou linií jako se svým hlavním opěrným fulkrem

BCST praxe: středová linie je základ pro generování všech forem. Kontinuita a jasnost dynamiky středové čáry je klíčovým ukazatelem zdraví. Jakákoliv struktura, která se vrací do vztahu se středovou osou je jasným posunem ke zdraví. Pro praktikanta BCST je orientace na vlastní středovou linii základním a nezbytným předpokladem pro práci s klientem.

7. Neurální trubice se svými ohyby a záhyby je vyplněna tekutinou

– embryo se zavinuje v souladu s tvarem neurální trubice
– rostoucí mozek vyplňuje kraniální bázi a klenba vznikajících kostí se rozpíná
– záhyby a ohyby neurální trubice se orientují na lamina terminalis (koncová ploténka)
– tvar mozkových komor vyvstává z morfologie neurální trubice

BCST praxe: pro nervový systém je určující zkušenost, že neurální trubice je vyplněna tekutinou. „Pohyby“ kraniálních kostí a jejich koherentní vzájemnost spolu s ostatními membránami jsou chápány z perspektivy embryologické.

8. Výživa skrze pupek

– pupek jako opěrné fulkrum pro vztahy
– pupeční zážeh

BCST praxe: pupek zůstává organizujícím centrem pro celou bytost, je po celý život držitelem dynamiky kolem našeho bytí ve vztazích.

9. Dynamika orgánů je určena tím, jak se vyvíjely v zárodku

– jak jsou “poskládány”orgánouvé soustavy
– orgány břicha z primitivního střeva
– rozvoj srdce
- rotace a peristaltika střeva proti směru hodinových ručiček
– kombinovaná translokace jater a žaludku

BCST praxe: orgánová mobilita a motilita je snáze palpovatelná a srozumitelná, pokud vezmeme v úvahu jejich růstové pohyby během vývojového procesu.

10. Branchiální oblouky jako horizontální tekutinové pole

– formování obličeje
– kraniální nervy a gangliony
– vyjadřovací a sociální nervový systém popsaný Porgesem

BCST praxe: orientace na embryologii branchiálních oblouků odhaluje základní dynamiku v oblasti obličeje a krku. Terapeut může ovlivnit celou řadu nervů, nervových uzlin, svalů a všech tkání, které se z branchiálních (faryngových) oblouků vyvinuly. Jako velmi užitečné se jeví podpora všech kraniálních nervů a “zpomalení” některých projevů stresu na nervus vagus – tzv. vagal brake.

Musím také podotknout, že během „studia“ embryologie jsem nevycházela z úžasu, jak dokonalé a naprosto fascinující je naše lidské tělo, jak dokonalá je moudrost a inteligence STVOŘITELE, jaká je to matematika, alchymie. Třeba – věděli jste, že náš nos se vyvíjí z pěti částí? Kořen nosu, tělo nosu, špička nosu, vnější a vnitřní část nosních dírek – to vše se během prvních sedmi týdnů spojí v celek. Věděli jste, že ve čtvrtém týdnu embryonálního vývoje se tvoří buňky našeho těla rychlostí jeden milión buněk za minutu? A každá buňka přesně ví, co má dělat. Kdybychom se takovou rychlostí tvořili celých devět měsíců, byla by naše porodní váha něco přes dvě tuny.

Našla jsem i odpověď na otázku, jak embryologie souvisí s kraniosakrální biodynamikou. Tyto formativní síly, které jsou přítomny již od početí, nás provázejí po celý život. Když se na to podíváte z pohledu těla, v podstatě jsme jen shluk po sobě následujících metabolických procesů, kdy vteřinu po vteřině některé buňky zanikají a jiné se zase rodí… Během sedmi let dojde ke „kompletní obměně“ našeho těla, kdyby nebyly tyto formativní síly stále k dispozici, nastal by obrovský chaos…