Skip to main content

Roční výcvik kraniosakrální neurobalance

Nový výcvik kraniosakrální neurobalance v sobě spojuje principy a techniky kraniosakrální osteopatie, kraniosakrální biodynamiky, polyvagální teorie a focusingu. Roční výcvik je složen ze 7 čtyřdenních seminářů. Je určen pro všechny zájemce, kteří se chtějí věnovat celostním přístupům a metodám v péči o zdraví. Získané dovednosti a znalosti můžete uplatnit v samostatné praxi nebo pro svoji potřebu v péči o své blízké. Pro ty, co neuvažují o profesním využití je tento výcvik vhodný také jako roční cesta k seberozvoji.

V čem je tento výcvik jedinečný?

 • Polyvagální přístupy aplikované do kraniosakrální terapie vám dodají cenné praktické nástroje pro práci s nervovým systémem a s traumatem – naučíte se vytvářet kvalitní pole bezpečí, které je nezbytné pro proces samoléčení.
 • Kraniosakrální přístupy vám dodají praktické nástroje, jak ošetřit autonomní nervový systém, sociální ventrální vagový okruh a dorzální vagový okruh – naučíte se způsoby ošetření, které fungují rychle a účinně. 
 • Focusing vás nasměruje do krajiny vašeho těla a to vám pomůže lépe pochopit svoji anatomii, svůj systém, a skrze prožitou zkušenost budete umět nabídnout totéž svým klientům. Naučíte se rozumět vtěleným pocitům a oceníte moudrost svého těla. 

Celoroční výcvik je složen ze 7 seminářů, které na sebe navazují tak, aby se účastník vyvíjel osobně, psychicky, teoreticky i prakticky. Celoroční výcvik má obsahově 300 hodin. Součástí výcviku jsou také cvičení mezi semináři tzv. výměnná ošetření mezi sebou, ošetření u profesionálního terapeuta, teoretická domácí příprava, praktická ošetření cvičného klienta – procvičení výuky a prožitková sebezkušenostní cvičení.

Během výcviku je nutné splnit:

 • 5 kazuistik – popis ošetření s jeho průběhem v rozmezí 4 měsíců u pěti cvičných „klientů“
 • minimálně 20 vzájemných kraniosakrálních ošetření s popisem jejich průběhu
 • minimálně 10 vzájemných focusingů s popisem procesu a zakreslením pociťovaného vjemu do mapy těla
 • minimálně 7 kraniosakrálních ošetření u profesionála – student popíše svůj proces a průběh ošetření
 • 2 ošetření lektora se zpětnou vazbou
 • průběžné vypracovávání zadaných písemných prací mezi semináři – samostatná domácí příprava v oblasti anatomie, fyziologie, prožitkových cvičení, cvičných ošetření a sebereflexe.

Po úspěšném absolvování výcviku a splnění všech podmínek obdrží účastník osvědčení o ukončení základního výcviku – certifikát.

Výcvik v Ostravě organizuje a přihlášky přijímá masérská škola – škola osobního rozvoje ZÁZRAKY DUŠE s.r.o.

Další podrobnosti o organizaci, platbách za výcvik a přihláškách najdete na stránkách www.zazrakyduse.cz

Pokud máte jakékoliv další otázky k obsahu výcviku, zavolejte mi na 720 395 407
nebo mi napište na inka@kranio-ostrava.cz.

Cena celoročního výcviku je:
46 281 Kč bez DPH 56.000,-Kč vč. DPH

Možnosti,  jak uhradit:

 • 1x 56.000,-
 • 2x 28000,-
 • na 3x (20000+18000+18000)
 • na 4x 14.000,-
 • na 5x 11.200,-

Termín doplacení celého výcviku je červen 2024.

Seminář 1
Celistvé tělo

 

Časová dotace: 33 hodin

Rozvrh:
čtvrtek 10 – 18
pátek 9 – 18
sobota 9 – 18
neděle 9 – 16

Termín Ostrava: 18. – 21. leden 2024
Termín Brno: 25. – 28. leden 2024

Lektor: Inka Tichá

Kraniosakrální přístupy:
 • Vývoj kraniosakrální terapie od počátků po současnost – stručný přehled
 • Principy kraniosakrálních přístupů – CRI, FluidTide, LongTide, Klid, Fulkrum, Vztahové pole
 • Středová linie
 • Ošetření příčných struktur
 • Rozpoznávání kraniosakrálních rytmů v těle – úvod – popis a orientace v nich
Anatomie a fyziologie
 • Struktury a funkce kraniosakrálního systému
 • Pohled na tělo jako na celostní systém
Polyvagální přístupy
 • Bezpečí jako primární potřeba
 • Vztah praktikant – klient
Osobní rozvoj
 • Kde jsem teď, a kam směřuji – záměr pro výcvik
 • Umění být sám se sebou – umění být s druhým člověkem
 • Co je zdraví? Spirituální, duševní, mentální, emoční a fyzické zdraví v terapii.

Seminář 2
Co všechno je v hlavě

 

Časová dotace: 33 hodin

Rozvrh:
čtvrtek 10 – 18
pátek 9 – 18
sobota 9 – 18
neděle 9 – 16

Termín: 29. únor – 3. březen 2024
Termín Brno: 14. – 17. březen 2024

Lektor: Inka Tichá
Termín Brno: 25. – 28. leden 2024

Kraniosakrální přístupy:
 • Ošetření kosti čelní, klínové a týlní, párových kostí temenních a spánkových
 • Palpace kraniosakrálního rytmu lebky jako celku
Anatomie a fyziologie
 • Anatomie lebky – kosti, švy, otvory
 • Kraniální nervy
 • CNS, PNS, ANS
Polyvagální přístupy
 • Základní principy polyvagální teorie
Osobní rozvoj
 • Je to jen v hlavě? – Práce s myslí
 • Jak vnímáme?
 • Mentální zdraví

Seminář 3
Matrice těla a fascie

 

Časová dotace: 33 hodin

Rozvrh:
čtvrtek 10 – 18
pátek 9 – 18
sobota 9 – 18
neděle 9 – 16

Termín: 25. – 28. duben 2024
Termín Brno: 16. – 19. květen 2024

Lektor: Inka Tichá

Kraniosakrální přístupy:
 • Celotělové vzorce napětí – palpace KS rytmů a naslouchání dotekem
 • Motilita a mobilita
 • Ošetření myofasciálních linií
 • Použití fasciální pružiny
 • Ošetření myodurálního mostu
 • Membrány
Anatomie a fyziologie
 • Anatomie a struktura fascií
 • Myofasciální linie, myodurální most
 • Tělesné orgány a soustavy – základní popis
 • Buňka a matrice
Polyvagální přístupy
 • Co je neurocepce
 • Co je interocepce
Focusing
 • Co je Focusing – základní principy
Osobní rozvoj
 • Jak uvnitř – tak venku (externí projevy interního napětí)
 • Život je příběhem těla
 • Tělesné zdraví

Seminář 4
Kosti a klouby

 

Časová dotace: 33 hodin

Rozvrh:
čtvrtek 10 – 18
pátek 9 – 18
sobota 9 – 18
neděle 9 – 16

Termín: 20. – 23. červen 2024
Termín Brno: bude upřesněn

Lektor: Inka Tichá

Kraniosakrální přístupy:
 • Vnější a vnitřní rotace – palpace KS rytmů na končetinách
 • Motilita a mobilita kostí a kloubů v souvislostech celého těla
 • Projevy KS rytmů na osovém skeletu
 • Ošetření páteře a pánve
 • Ošetření AO spojení
Anatomie a fyziologie
 • Anatomie a struktura kostí a kloubů
 • Anatomie páteře a pánve
Polyvagální přístupy
 • Nová mapa ANS Focusing
Focusing
 • Prožitková cvičení – vnější a vnitřní prostor – tělo v prostoru
Osobní rozvoj
 • Pohyb jako primární projev života
 • Pružnost těla – pružnost mysli = adaptace na změnu
 • Opora–o co se v sobě a v mém životě mohu opřít?
 • Spirituální zdraví a stabilita

Seminář 5
Tekutinové a přílivové tělo

 

Časová dotace: 33 hodin

Rozvrh:
čtvrtek 10 – 18
pátek 9 – 18
sobota 9 – 18
neděle 9 – 16

Termín: 5. – 8. září 2024
Termín Brno: 3. – 6. říjen 2024

Lektor: Inka Tichá

Kraniosakrální přístupy:
 • Fluid Tide a síla potence
 • Klidové stavy a reorganizace
 • Projevy tekutinových rytmů – palpace a naslouchání
 • Mozkomíšní mok
 • Směrovaná energie, vektory
Anatomie a fyziologie
 • Mozkové komory a mozkomíšní mok
 • Krev, lymfa, buněčné a mezibuněčné tekutiny
Polyvagální přístupy
 • Trauma z pohledu polyvagální teorie
 • Nástroje pro seberegulaci – význam koregulace
Focusing
 • Prožitková cvičení – vtělený pocit – co nám tělo říká a jak (učíme se tělštinu)
Osobní rozvoj
 • Emoce – jak regulovat své emoční stavy
 • Zdroje a jejich význam
 • Emoční zdraví

Seminář 6
Vznikání a porod

 

Časová dotace: 33 hodin

Rozvrh:
čtvrtek 10 – 18
pátek 9 – 18
sobota 9 – 18
neděle 9 – 16

Termín: 24. – 27. říjen 2024
Termín Brno: 7. – 10. listopadu 2024

Lektor: Inka Tichá

Kraniosakrální přístupy:
 • Ošetření primární středové linie – naslouchání embryonálních pohybů
 • Segmenty
 • Porodní vzorce na lebce a v těle
Anatomie a fyziologie
 • Embryologie – základ
 • Zrození – změny ve fyziologii novorozence
Polyvagální přístupy
 •  Attachment – primární vazba a typy attachmentu
Focusing
 • Prožitková cvičení – posun v uvědomění, význam pojmenování prožitého
Osobní rozvoj
 • Transpersonální pohled na porod – Bazální perinatální matrice (základní popis)
 • Já a svět – naše primární otisky
 • Spirituální zdraví

Seminář 7
Trauma a moudrost v těle ukrytá

 

Časová dotace: 33 hodin

Rozvrh:
čtvrtek 10 – 18
pátek 9 – 18
sobota 9 – 18
neděle 9 – 16

Termín: 5. – 8. prosince 2024
Termín Brno: 12. – 15. prosince 2024

Lektor: Inka Tichá

Kraniosakrální přístupy:
 • Inertní a primární fulkra – naslouchání příběhu těla
 • Zadržené emoce v obličejovém komplexu – dekomprese čelistí, lícních kostí a očnic
 • Ošetření ventrálního vagového okruhu
 • Klidový stav, disociace, zamrznutí – naslouchání rozdílů
 • Klient v procesu – zahlcení, inhibice, regulace, vybití náboje
Anatomie a fyziologie
 • Mozkové komory a mozkomíšní mok
 • Krev, lymfa, buněčné a mezibuněčné tekutiny
Polyvagální přístupy
 • Vagová brzda a koregulace
 • Význam komunikace a provázení v procesu
 • Integrace procesu z pohledu ANS
Focusing
 • Prožitková cvičení – zevnitř ven – vědomé zpracování – z podvědomí do vědomí
Osobní rozvoj
 • Jak být s bolestí a utrpením druhého člověka
Závěr – test a závěrečné sdílení prezentací, ukončení výcviku