Skip to main content

Vagus a polyvagální přístupy v kraniosakrální terapii

Nástavbový kurz pro kraniosakrální terapeuty

Nervus vagus – Bloudivý nerv hraje klíčovou roli při sdělování změn v útrobách těla a ve fascii do mozku. Bloudivý nerv si můžeme představit jako obousměrnou informační dálnici mezi mozkem a tělem, která pomáhá regulovat náš autonomní nervový systém (ANS). Stresující události zapojí sympatický nervový systém prostřednictvím reakce na boj nebo útěk. Sympatický nervový systém je jako plynový pedál, který nás zrychlí, a bloudivý nerv je jako brzdový pedál,  „vagová brzda“, která nás zpomalí. Když je bloudivý nerv plně v kondici a zapojen, umožňuje nám regulovat se ze stavu boje nebo útěku při ohrožení do stavu odpočinku, trávení a spojení s ostatními v době bezpečí. Avšak v akutních situacích, které jsou (byly) traumatické nebo život ohrožující, nás může tato vagová brzda přivést k velmi prudkému zastavení. Takový jev se nazývá vazovagální synkopa, která může vést k nevolnosti, závratím nebo mdlobám, tělo se vypne.

Bloudivý nerv také hraje klíčovou roli ve zdraví trávicího systému, protože inervuje žaludek, slezinu, játra, tenké střevo a tlusté střevo jako součást osy střevo-mozek. Střevo bylo nazýváno naším druhým neboli „enterickým“ mozkem, částečně proto, že střevo je schopné produkovat stejné neurotransmitery, jaké se nacházejí v mozku. Tyto neurochemikálie jsou přenášeny mezi naším trávicím systémem a mozkovým kmenem prostřednictvím bloudivého nervu.

S bloudivým nervem úzce souvisí polyvagální teorie. Dr. Stephen Porges, zakladatel polyvagální teorie, zavedl termín neurocepce. Neurocepce je proces, kterým autonomní nervový systém vyhodnocuje úroveň bezpečí a reaguje na vnitřní a vnější podněty ohrožení. To se děje automaticky (bez vědomého vědomí), což vede k chronické hypervigilanci (ostražitosti, bdělosti) nebo vysoké citlivosti na stres. Můžete se však také zapojit do vědomé neurocepce tím, že budete pozorovat své tělo a jeho signály, které vám poskytují zpětnou vazbu o stavu vašeho nervového systému. Pozorováním svého těla můžete určit, zda se cítíte klidní a ve spojení se sebou, anebo jste aktivováni na „boj nebo útěk“, nebo zdali se cítíte zmrazeni, uzavření a zhroucení. Právě reakce typu zamrznutí a uzavření byla poprvé objasněna Dr. Porgesem jako následek nadměrné aktivace části bloudivého nervu – jeho dorzálních větví. Dr. Porges nám ve své polyvagální teorii přinesl objasnění toho, jak náš ANS funguje v reakci na ohrožení, stres a trauma. A právě pro hlubší pochopení vzniku traumatu a možnosti jeho léčení je polyvagální přístup velmi obohacujícím nástrojem zejména pro kraniosakrální terapii.

Kurz je určen pouze kraniosakrálním terapeutům, kteří absolvovali základní výcvik v kraniosakrální osteopatii nebo v kraniosakrální biodynamice.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je:

poskytnout komplexní pohled na bloudivý nerv a jeho funkce

poskytnout techniky ošetření bloudivého nervu v osteopatickém i biodynamickém přístupu

propojit souvislosti mezi bloudivým nervem, ANS, traumatem a vztahovými vazbami

Cílem je také objasnit polyvagální přístupy:

Polyvagální pohled na autonomní nervový systém

Jak souvisí polyvagální teorie s kraniosakrální terapií

Význam sociální interakce

Vtělený pocit a jeho význam

Jak vnímáme – neurocepce, interocepce a pociťovaný vjem

Význam bezpečí jako primárního předpokladu pro léčení

Praktická část:

Kurz obsahuje prožitková sebezkušenostní cvičení a techniky kraniosakrální terapie v následujících tématech:

  1. Vztahové pole bezpečí a jeho význam v kranio praxi
  2. Použití Vagové brzdy – regulace klientovy aktivace
  3. Ošetření ventrální vagové větve
  4. Ošetření dorzální vagové větve
  5. Ošetření celého polyvagálního systému
  6. Nástroje pro efektivní seberegulaci

Termín a místo
konání v ČR

Termín: 24.5. – 26.5. 2024
Lektor: Inka Tichá
Cena: 5 490 Kč s DPH
Místo: Centrum Kraniosakrální osteobiodynamiky, Sedlec 2 – Mšeno, Okr. Mělník

 

Kapacita skupiny je 26 studentů. Kurz je plně obsazen.

Termín a místo
konání na Slovensku

Termín: 7. – 9. 6. 2024
Lektor: Inka Tichá
Cena: 340€
Místo: Hotel Eminent, Bernolákova 493/1, 953 01 Zlaté Moravce

 

Organizace kurzu a dotazy:
Mgr. Kristína Kapustová NET
Tel.: +421 904 738 927
E-mail: christine.kraut@gmail.com

Přihlášky zde