Skip to main content

Netroufám si tvrdit, že znám odpovědi na všechny otázky. Třeba – kdybyste se mně zeptali, jak to celé přesně funguje – můžu vám tak akorát popsat teoretický konstrukt toho, co se během kraniosakrální terapie děje. Prakticky se však dotýkám čehosi INTELIGENTNÍHO A MOUDRÉHO  ve vašem těle, co ke mně (pravdivě)  promlouvá a co se projevuje jako PRIMÁRNÍ RESPIRACE  neboli DECH ŽIVOTA.

 

Inka Jakimová

Na co se nejčastěji ptáte:

Co mě čeká při první kraniosakrální terapii?

Při prvním setkání si povíme, co od sebe můžeme navzájem očekávat – a jestli vy máte nějaká očekávání od kraniosakrální terapie a jaké jsou konkrétní možnosti pro váš konkrétní případ. Vysvětlím vám, jak KST funguje a co se bude během terapie dít. Vše probíhá v přátelské a uvolněné atmosféře a všechno se děje po vzájemné domluvě. Terapie probíhá většinou vleže s dodatečným polohováním těla tak, aby bylo zajištěno vaše maximální pohodlí. Během terapie jste oblečení (většinou také přikrytí dekou, můžete mít podloženy nohy či jiné části těla polštáři – podle potřeby) proto je vhodné mít na sobě pohodlné oblečení, které vás nikde netlačí a nestahuje.  Terapeut se jemně dotýká těla – ale nikdy se nejedná o kontakt na holé tělo – kromě hlavy. První terapie trvá většinou přes hodinku – ale raději si rezervuje dvě hodiny. Někdy se stává, že budete muset ještě chvíli počkat, než se budete schopni soustředit třeba na jízdu autem domů. Je to velmi individuální.

Co se děje během kraniosakrální terapie?

Velmi zjednodušeně řečeno – terapeut vytváří ve vašem těle takové podmínky, aby mohly být nastartovány vaše samoozdravné procesy – uvolňuje napěťové vzorce v jemném pohybu kraniálních (lebečních) kostí vůči sobě i vůči ostatním strukturám v těle, nastoluje optimální napětí tkání v těle a optimální proud tekutin, přivádí vaše tělo do takového stavu hluboké relaxace (Dynamický klid), kdy mohou být rozpuštěny emoční traumata, která přeorganizovávají tělesný systém do kompenzačního (ochranného) vzorce pohybu (kostí, tkání, tekutin apod.). Na první pohled to může vypadat, že se nic neděje – ale uvnitř vás samotných se odehrává mnoho procesů, které ani nemusí být zvědoměny. Vy cítíte, že se něco děje a po terapii je vám jinak, tedy, většinou lépe.

Proč to má takový divný název, je to nějaká nová metoda? A používá se jen u nás nebo i ve světě?

Název je odvozen z latinského názvu pro lebku (cranium) a křížovou (sacrum) kost – jejíž jemné pohyby (motilita) mají vliv na všechny ostatní struktury a tkáně v našem těle a koncept diagnostiky těchto pohybů (kvalita, rozsah, frekvence atd.) tvoří základ této diagnostické harmonizující metody. Další důležitý směr, kterým se tato metoda ubírá je práce s kvantovou středovou liní, která prochází právě křížovou kostí, podél celé páteře k lebce. Tato metoda není ničím novým – důležitost a  význam kostí lebky a křížové kosti, energetických linií a drah, jakožto nauky a vědění o lidském těle najdete napříč celým naším lidstvím – od starověkého Egypta, Řecka a Říma až po současnost. Pojmy jako vitalita, životní síla, duch, prána, Chi apod. provázejí člověka také napříč všemi kulturami již od dávnověku – je to něco, co nelze jen tak opominout – a proto je kraniosakrální metoda tak oblíbená a používaná na celém světě již více než jedno století, díky svému holistickému přístupu k pacientovi – vnímá jej komplexně – jeho tělo, duši i ducha /fyzické tělo, psychiku a emoce, vitalitu – životní sílu, která to všechno oživuje a řídí. Tam, kde klasická západní medicína končí a neví si rady – tam kraniosakrální terapie mnohdy začíná :o)

Je to něco jako reiki?

Reiki je starodávná léčitelská metoda, která ke svému léčení používá ruce a léčivou energii, která proudí z dlaňových čaker, a která se musí u jedince – léčitele nejdříve aktivovat jistým zasvěcením apod. Kraniosakrální terapie využívá ruce terapeuta ne k léčení, ale k jemnému naslouchání a k diagnostice proudění tekutin, napětí tkání a jemného pohybu kostí. Zatímco u Reiki léčitel používá energii k léčení, kraniosakrální terapeut nic do klienta nedává a ani z něj nic nebere – a to v jakékoliv formě. Zatímco u Reiki dochází k léčení pacienta z vnějšku – tedy zásahem někoho jiného – u kraniosakrální terapie dochází k nastartování samoozdravných procesů v těle, které si řídí klient sám – respektive – jeho moudré tělo, a může se tak dít ve velice hlubokých strukturách až do úrovně početí. Kraniosakrální terapeut „pouze“ vytvoří v klientově těle takové podmínky, aby k tomu mohlo dojít.

Někdy během KST usnu, nevadí to?

Nevadí. Pokud se v těle zpracovávají opravdu hluboká traumata, není vůbec důležité, ba ani žádoucí je zvědomovat a zahlcovat tak váš systém znovu silnými emocemi a nepříjemnými pocity a stavy. Když během terapie usnete, mi to nevadí, naopak, je to pro mně nejvyšší projev vaší důvěry, váš tělesný systém natolik důvěřuje mojí přítomnosti a mému působení, že si „dovolí“ všechny bezpečnostní opatření vypnout a spustit velmi hluboký samoozdravný proces. Kraniosakrální terapie je hodně o důvěře a bezpečí, mezi terapeutem a klientem se mnohdy vytváří velmi důvěrný vztah, na povrch vyplavou emoce, situace a prožitky, které jste předtím nikdy s nikým neřešili.

Mám silné bolesti hlavy, migrény, může mi KST pomoct?

Ano. KST ošetření uvolní napětí mezi lebečními kostmi a dalšími strukturami. KST terapeut umí najít tenzní blokády a stav se většinou upraví už po první terapii.

Bolí mě záda, může mi KST pomoct?

Ano, kraniosakrální terapie umí odstranit bloky v páteři, které jsou způsobené trvalým napětím tkání a struktur podél páteře. Správnou diagnostikou a ošetřením celého neurokrania a křížové oblasti je možné dosáhnout opět „normálního“ napětí v celém nervovém systému podél páteře. Někdy se úleva dostaví již po první terapii, někdy je třeba systematická delší péče – ale mám s tím u svých klientů dobré výsledky. Také u potíží v oblasti SI skloubení, kdy bolest vystřeluje až do nohou KST umí pomoct.

Mám závratě, pořád se mi točí hlava, může mi KST pomoct?

Ano, vertigo, což je název poruchy, která tyto potíže způsobuje, je řešitelná právě tam, kde nepomáhá ani speciální polohování a kde selhaly všechny metody fyzioterapeutů. Ošetřením tenzních blokád ve spánkové oblasti a ve sfenobazilárním spojení (což vnímám jako nejčastější příčinu vertiga) dochází k rychlé úlevě, někdy postačí i jedna či dvě terapie.

Píská a zvoní mi v uších, může mi KST pomoct?

Ano, tinitus, jak se tato porucha jmenuje, je také dobře řešitelný díky KST, stejně jako je tomu u vertiga (závratě).

Mám celoroční rýmu a ucpané dutiny, může mi KST pomoct?

Ano. Problémy s dutinami bývají většinou spojeny s blokací kosti klínové (sfenoid) a některou s lézí ve sfenobazilárním spojení. Uvolní se také tenzní vzorce ve spojení kosti klínové a čichové. Ošetřením celého neurokrania (pokud je zde diagnostikována primární příčina blokace) dochází k uvolnění struktur a tekutin, a to umožňuje lepší cirkulaci mozkomíšního moku a tím i k odvádění toxinů z této oblasti. Dutiny kosti klínové jsou jedním z nejčastějších depozit (úložišť) všech toxinů v těle – ať už  z potravy, ze vzduchu, ale hlavně také emočních toxinů.

Mám astmatické záchvaty a těžko se mi dýchá, může mi KST pomoct?

Ano. Astma je typickým psychosomatickým onemocněním dnešní doby. Člověk je pod takovým emočním tlakem, že sotva popadá dech. Příčin tohoto prožívání je mnoho. Správnou diagnostikou a dobře vedenou terapií lze odstranit tyto potíže do úplného vymizení. Je to velmi individuální, protože u každého člověka se vytváří jiný kompenzační vzorec a fungují jiné spouštěcí mechanismy. A jako u všech ostatních – někomu stačí jedna terapie a může odhodit všechny ty foukače, ventoliny a symbikorty – a u jiného je nutná systematická delší péče.

Mám deprese a jsem vyčerpaná/vyčerpaný, může mi KST pomoct?

Ano. Příčinou deprese je soustavný tlak a přetížení organismu, neschopnost nebo nemožnost relaxace a regenerace a totální vyčerpání. Ztrácí se smysl života a důvod vůbec být tady a žít. KST podpoří tělo v regeneraci, v povzbuzení životní potence, oživí celý nervový systém a nastolí opět rovnováhu. Další příčinou depresí i sebevražedných stavů bývají dysfunkce ve sfenobazilárním spoji nebo v blokacích samotné kosti klínové. Správnou diagnostikou a dobře zvolenou terapií lze tyto stavy eliminovat a protože je KST holistická metoda – ošetří tělo, ducha i duši. Všechno se vším souvisí.

Mám pocit, že mi nikdo nerozumí a že snad ani nejsem z tohoto světa, může mi KST pomoct?

Ano. Příčina může být v nedostatečném zážehu potencí při početí nebo porodu, může být také narušeno vztahové pole již od embryonálního vývoje – a to má za následek nedostatečný zážeh srdeční. Všechny tyto potíže lze ošetřit biodynamickým zážehem potencí. Více info najdete v kapitole Úvod do biodynamiky na tomto webu.

Už několik měsíců se snažíme o miminko, jsme oba zdraví, ale stále to nejde, může mi KST pomoct?

Ano. KST má dobré výsledky tam, kde moderní medicína nezná objektivní příčiny neplodnosti. Jednak díky svému harmonizujícímu působení na hormonální, psychickou a emoční rovnováhu a také schopností odstranit blokády v oblasti pánve. Někdy může jít jen o banalitu – například pád na kostrč v dětství – čímž se změní napěťové vzorce nejen v pánvi, ale v celé páteři i lebce, což zpětně může ovlivnit funkci hypofýzy, jakožto hlavního mistra hormonální rovnováhy v těle. Správnou diagnostikou se lze dopátrat až k těm nejhlubším příčinám. Vyžaduje to ale trpělivost a pravidelná ošetření, je to opět velmi individuální.

Trpím častými úzkostmi a strachy, pořád se něčeho bojím, může mi KST pomoct?

Ano. Příčinou takového prožívání může být silné trauma, prožitek z dětství, mnohdy již z prenatálního období, které není v naší moci v ten daný okamžik zpracovat. Takové trauma se pak v ukládá v těle jako vtisknutý vzorec prožívání. Pamatují si jej pak všechny buňky našeho těla – protože naše tělo je jakási kvantová databanka. Tyto hluboké emoční vzorce lze díky KST „rozpustit“, aniž byste museli znovu podstupovat prožívání dávného traumatu. (jak je tomu např. u regresních terapií apod.)

Mám špatnou paměť a nemůžu se na nic pořádně soustředit, může mi KST pomoct?

Ano. Příčin špatné paměti a koncentrace je mnoho, ale ošetření celého neurokrania může celou situaci výrazně zlepšit, neboť během terapie dochází k oživení potencí v mozku, ošetření žilních splavů, skrz které se mozkomíšní mok distribuuje, zlepšení samotné cirkulace mozkomíšního moku, uvolnění napětí ve všech tkáních i tekutinách apod. Také fakt, že KST ošetření je hluboce relaxační zážitek, přispívá k regeneraci nejen mozku, ale celé vaší bytosti.

Bolí mě klouby (kosti, celé tělo) může mi KST pomoct?

Ano. Bolest kloubů a kostí obecně patří mezi nejčastěji se vyskytující bolesti vůbec. Příčin je opravdu hodně, může se jednat o zánětlivé procesy v těle – o různé typy revmatoidních artritid nebo o úbytek pojivových a chrupavčitých tkání, které zajišťují správnou funkci a pohyb (artrózy), degenerativních onemocnění kloubů a kostí je mnoho. KST jakožto holistická metoda přistupuje k tělu jako k celku (stejně jako mnoho jiných metod, třeba tradiční čínská medicína) a tak např. bolest kolene nemusí vždycky znamenat problém v koleně, ale může souviset s ledvinami, stejně tak bolest lokte může mít příčinu ve žlučníku apod.  chirurgický zákrok v břišní dutině může ovlivnit strukturu a motilitu fasciální sítě a tyto zásahy se mohou v těle kompenzovat tak, že vás třeba začne bolet kyčel, protože není správně vyživována. Těch příčin je opravdu mnoho. Při KST vám zkušený terapeut může pomoct identifikovat ve vašem těle tyto příčiny, a zvolit způsob terapie, který by mohl tyto příčiny odstranit nebo alespoň velmi výrazně  zmírnit jejich dopad.

Mám rakovinu a čekají mě ozářky (chemoterapie), může mi KST nějak prospět?

Ano, může. Kraniosakrální terapie může vhodně doplňovat klasickou léčbu rakoviny – zmírňovat vedlejší účinky chemoterapie apod., regenerovat postiženou tkáň, omezit vypadávání vlasů a díky hluboké relaxaci a nastartování samoozdravných procesů v těle tak urychlit léčbu, která mnohdy bývá fyzicky i psychicky velmi náročná. Po domluvě s personálem nemocnice je možné zajistit to, aby mohl terapeut docházet i k pacientovi během léčby (mám zkušenosti i od kolegů, že to většinou není problém). Dokonce i pokud je rakovina v tzv. konečném stádiu, prospívá KST pacientovi tím, že mu trochu uleví od napětí a bolesti a mnohdy také pomáhá v procesu umírání.

Čeká mě operace (chirurgický zákrok), může mi KST nějak prospět?

Ano, může vám urychlit rekonvalescenci a pomoct tak tělu obnovit znovu rovnováhu v tkáních, detoxikuje organismus od anestezie a dalších toxických látek, urychluje hojení, vylaďuje psychiku apod.

Může kraniosakrální terapie doplňovat léčbu klasické medicíny nebo se to vylučuje?

Ano, v jiných státech – např. Švýcarsko, Německo se  oba způsoby vzájemně doplňují a kraniosakrální terapie je hrazena ze zdravotního pojištění jako uznávaná rehabilitační metoda. U nás se stále striktně rozděluje mezi „klasickou“ západní medicínou a tzv. alternativní. Ale z vlastní zkušenosti ( a ze zkušenosti mých kolegů) vám mohu říct, že tam, kde klasická západní medicína končí – kraniosakrální terapie začíná. Týká se to samozřejmě i ostatních holistických tzv. alternativních metod léčení. Já osobně vzdávám hold pokroku a medicíně v dnešní podobě – jen se mi z toho všeho kolikrát vytrácí člověk jako celek, jako živá bytost se svojí minulostí, prožitky, vztahy apod.

Jedná se o práci s energií, je to něco esoterického?

Ne, KST je vědecky podložená metoda, jejíž základy vznikly z klasického lékařství – klasické osteopatie (nauka o kostech) na konci 19. století. Na začátku 20. století se dále rozvíjela metoda – kraniosakrální osteopatie, která dále rozvíjela význam vzájemného pohybu lebečních kostí a kosti křížové – vůči ostatním kostem a strukturám. Je zkoumán kraniosakrální rytmus jakožto rytmus „rozlévání“ mozkomíšního moku po těle –  a právě pravidelné naplňování a vyprazdňování  lebky touto tekutinou je považováno za původce vzájemného pohybu lebečních kostí. Další zkoumání a rozvoj této metody přinesl mnoho poznatků o významu a složení mozkomíšního moku a o tělesné vitalitě, životní síle – o tzv. Primární respiraci, či Dechu života až do dnešní podoby, kdy biodynamická kraniosakrální terapie pracuje s formativními vrozenými silami ZDRAVÍ.

Jak spolu souvisí hlava a křížová kost?

Lebka (cranium) a křížová kost (sacrum) jsou spojeny tzv. tvrdou plenou (dura mater) která chrání páteř a uvnitř které je mícha a mozkomíšní mok. To vše je vzájemně propojeno a kraniosakrální rytmus (slapový pohyb tekutin a tkání v těle) vytváří jakýsi kladkový vzájemný pohyb kosti týlní (okciput) na kterou se upíná dura mater pojivovým prstencem obepínajícím foramen magnum a pohyb kosti křížové, na kterou se upíná dura mater v segmentu  S2. Protože je dura mater relativně nepružná, mohou se díky ní přenášet síly mezi kostí týlní nahoře a kosti křížovou dole. Týlní a křížová kost se pak v kraniosakrálnímu rytmu vzájemně kolébají. Pokud ztratí dura mater tuto přirozenou schopnost kluzného pohybu, může to mít dopad na pohyb křížové kosti, všech kraniálních kostí, páteřních obratlů či cirkulaci mozkomíšního moku. A tyto dysfunkce zase mohou ovlivňovat celkové zdraví různými způsoby.

Platí tyto terapie zdravotní pojišťovny?

U nás bohužel ne. KST je hrazena ze zdravotního pojištění např. v Německu.

Co se se mnou děje po KS terapii?

Reakce na kraniosakrální terapii (i během ní samotné) jsou velmi individuální. Ale dají se rozdělit do tří skupin:

  1. Cítíte se mnohem lépe, bolesti (či jiné příznaky mizí nebo zcela vymizely)
    Tohle je ideální případ, samozřejmě, ale neděje se tak vždy.
  2. Nepociťujete žádnou výraznou změnu, jen vnímáte, že se cítíte jinak.
    Změny (např. prožívání, postojů, vnímání apod.) mohou přicházet s větším odstupem po terapii.
  3. Cítíte se hůře, bolí vás i to, co vás dříve nebolelo.
    Ano, i to je regulérní stav po terapiích a neznamená to nic „špatného“ . Děje se to proto, že vaše tělo bylo po dlouhý čas v jistém kompenzačním vzorci, na který si zvyklo. Po „opravení“ nebo „rozpuštění“ takového vzorce, kdy se např. tkáně a kosti dostanou opět do „správného napětí a pohybu, můžete tento „staronový“ stav pociťovat jako přinejmenším nepohodlný. Někdy se stane i to, že se spustí intenzivnější samoozdravný proces, který je trošku náročnější na „zažití“.

Po terapiích je vhodné dodržovat tak dva – tři dny trošku klidnější režim – dělejte všechno to, co jste zvyklí dělat, ale dělejte to jen tak na půl plynu, pokud to jde. Přece jen, děje se toho během kraniosakrální terapie ve vašem těle mnoho, i když to není vidět, i když se zdá, že terapeut jen tak skoro hodinu nehybně sedí a dotýká se vaší hlavy.

Pokud se s vámi děje něco,  co neumíte sami zvládnout, vždy kontaktujte svého terapeuta a domluvte se na dalším postupu, nikdy na to nezůstávejte sami.

Jsem velmi uzavřený člověk a nerad se někomu cizímu svěřuji, i tak mohu přijít na KST terapii?

Ano, určitě. Také mám několik klientů, u kterých celé terapie proběhnou téměř mlčky – pouze si vykomunikováváme např. polohu těla, kam mohu nebo nemohu přiložit své ruce, průběžně jim „tlumočím“ co mi povídá jejich tělo, vykomunikováváme průběh ošetření apod. Každý z nás jsme jedinečný originál, každý si neseme svá traumata, bolesti a zátěže nejlépe, jak v daný moment umíme. Nikdy neposuzuju ani nehodnotím, proč se daný člověk chová a reaguje právě takhle a ne jinak. Respektuju každého ve své jedinečnosti. Pokud ztratíte důvěru v sebe, ve svět, který vás obklopuje, ve své nejbližší, vždycky to má nějakou příčinu – v prenatálním vývoji, v dětství, v partnerství – a kraniosakrální terapie vám může pomoct najít sebe sama, umět si říct o pomoc, pokud je třeba, postavit se za sebe a žít svůj život – a ne život někoho jiného. Vím, jak je velmi těžké znovu najít tuto důvěru, a stává se, že během terapií narazíme na tak hluboká traumata a prožitky, o kterých třeba nikdo jiný na celém světě neví – a těmto lidem se pak moc uleví, že už na to nejsou sami. Samozřejmě – nikdy nic z toho, co se děje na terapiích neventiluju jinde a respektuji soukromí každého, kdo ke mně přichází.

Po dlouhém letu mám stále zalehlé v uších a neslyším, může mi KST pomoct?

Ano, KST vám pomůže vyrovnat napětí a uvolnit tlak v uších ošetřením celého neurokrania. Tady většinou stačí jedna terapie.

Kolem třetí ráno se vzbudím a už neusnu, jsem pak přes den strašně unavený (á) může mi KST pomoct?

Příčiny takového nočního probouzení se jsou různé a je třeba se na to podívat zase z holistického pohledu – může se jednat o přetížená játra (dle TČM 2.00 – 4.00 ovlivňuje dráha jater), přemíru stresu, poruchu v hormonální činnosti mozku, anebo – pokud jdete spát v devět večer a užíváte nějaké stimulanty nebo jste na syrové stravě, prostě je po šesti hodinách spánku vaše tělo odpočaté a stačí mu to a potřebuje pak další „dávku“ regenerace odpoledne. Je to opravdu velmi individuální. Kraniosakrální terapie vám může harmonizovat hormonální systém, odbourat účinky stresu, zrelaxovat, zbavit vás napětí v celém těle – těch možností je mnoho. Nejlepší je vyzkoušet – a uvidíte.

Kolik terapií musím absolvovat, aby mi to pomohlo?

To je velmi individuální, někdy postačí jedna, jindy je nutná systematická pravidelná péče – např. několik týdnů terapie jedenkrát za týden apod. Obecně lze říci, že pokud se výsledky (někdy jsou to jen malé posuny k lepšímu, ale jsou) nedostaví po pěti – šesti terapiích, není KST vhodnou metodou právě pro vás a váš „problém“, i to se stává.

Můj syn (dcera) je hyperaktivní a má dyslexii, je KST vhodná i pro moje dítě?

Ano, KST je díky své jemnosti a neinvazivnímu přístupu vhodná i pro děti (i miminka po narození). Velmi dobré výsledky jsou také u postižených dětí (autistické děti, děti s Asperger. syndromem). U dětí probíhá terapie vždy za přítomnosti rodičů a trvá kratší dobu, než u dospělých. Hyperaktivní děti vnímají KST většinou pozitivně a jejich maminky mnohdy žasnou, že se jejich malý divoch nebo divoška aspoň na chvilku zklidní tak, že dokážou sedět či ležet v klidu. PO KST dochází ke zlepšení kognitivních funkcí, zlepšují se emočně-sociální  reakce, ustupuje agresivita (mnohdy se jedná spíše o způsoby sebepoškozování), zlepšuje se motorika. Určitě to stojí za zkoušku, uvidíte, jak vám to bude vyhovovat.

Jsem těhotná a bolí mě záda, může mi KST pomoct? A neublíží mi to?

Ano, KST je velmi jemná metoda, která podporuje PŘIROZENOU MOUDROST TĚLA – no uznejte maminky, to hovoří za vše. KST je optimální způsob, jak si ulevit od napětí a stresu, jak harmonizovat celý tělesný systém, jak naslouchat vašemu miminku, které působení kraniosakrální terapie velmi dobře vnímá. Je to jeden z mnoha způsobů, jak si vytvářet krásný vztah se svým miminkem už v bříšku. Zkušený KST terapeut ví, kam sahat a kam nesahat, co stimulovat a co ne. Každopádně to stojí za zkoušku, uvidíte, jak se při tom budete cítit, zde platí dvojnásob, že stačí poslouchat své tělo a věřit svým pocitům.

Mám roztroušenou sklerózu, může mi KST nějak prospět?

Ano, protože KST pomáhá oživovat celý neurokraniální systém, pravidelnými terapiemi lze alespoň zmírnit projevy RS a pomoct vašemu tělu tak, aby se nemoc dále nezhoršovala. Znám případy, kdy došlo k úplnému vyléčení, či vymizení prvotních příznaků onemocnění. Je to jako všechno velmi individuální a nejlepší je to zkusit. Ublížit vám to rozhodně nemůže – spíše naopak.

Mám problémy ve vztahu (v manželství, v práci atd.), může mi KST pomoct?

Ano, všechny tyto „vztahové“ problémy mají kořeny v prožívání sebe sama. Fixace prožitků nás provází již od početí a pokud se některé opakují často, vytváří to naše postoje a upevňuje se tzv. návykový vzorec. Každý takový emoční návykový vzorec pronikne i do tekutin, tkání a struktur našeho těla a jeho svalový vzorec se také zafixuje, zautomatizuje, a nelze jej změnit jen na základě myšlenky, dokonce ani sugescí. To, co potom cítíte, není emoce, není to reakce na momentální situaci, je to automatický proces, který vás udržuje v tomto jednom postoji. Díky KST lze tyto vzorce a schemata rozpustit, nastolit v těle optimální napětí tkání a optimální proud tekutin. Tím se uvolní svalové a tkáňové vzorce, které pak uvolní i emoční vzorce. A vám se uleví, protože se už nebudete dostávat do stále stejných způsobů konfliktního prožívání a neadekvátních reakcí na situace ve vašem životě, už nebudete jako „vězeň ve vlastním těle“. Tím, že budete sami sebou, budete více rozumět svému prožívání, budete sami se sebou v pohodě a doma, zmizí většina vztahových problémů – jak v rodině, tak na pracovišti, prostě v životě vůbec.

Nenašli jste zde odpověď právě na tu „vaši“ otázku? Napište mi …