O kraniálce

Milí příznivci kraniosakrální terapie, tato malá příručka je napsána pro všechny, kteří se chystají vyzkoušet tuto nádhernou metodu, ale nic o ní neví.

Pokusím se vám alespoň nastínit odpovědi na tyto otázky:

  • Čím pro vás může být přínosem?

  • Co se vlastně během „terapie“ děje?

  • Čím můžete ke svému uzdravení přispět i vy sami?

  • Jaké zkušenosti mají s kraniálkou ostatní, v čem jim pomohla?

O kraniálce - PDF