Skip to main content

Fascie a bloudivý nerv

By 11. 2. 2022Zajímavosti

Fascie a bloudivý nerv

Autor: Dr. Arielle Schwartz
Překlad: Inka Tichá
Originál článku: Fascia and Vagus Nerve

Léčení zevnitř ven

Zažili jste někdy ráno, že jste se probudili s bolestivou krční oblastí? Co se stalo? Spali jste v nepřirozené  poloze, nebo to byl divoký sen, který vás přiměl během spánku sebou házet a otáčet se? Možná to bylo kvůli stresující pracovní schůzce, kterou jste měli den předtím, nebo proto, že máte z něčeho v budoucnu obavy. I když to může znít divně, váš sevřený krk může dokonce souviset s tím, co jste jedli předchozí noc, nebo s událostí, která se stala před mnoha lety.

Intuitivně všichni víme, že stres se v našem těle projevuje jako svalové napětí. Když se však blíže podíváme na spojení těla a mysli, zjistíme, že fascie hraje klíčovou roli v tom, jak fyzicky prožíváme stres a jak se hojíme z traumatických událostí. Bloudivý nerv (nerv. vagus) hraje důležitou roli při sdělování změn ve fascii do vašeho mozku.  Předmětem našeho zkoumání je zjistit, jak péče o vagový tonus pomáhá léčit.

Fascie také hraje klíčovou roli ve vaší odolnosti. Fascie a bloudivý nerv můžete vyživovat tím, že se budete věnovat svému tělu a mysli prostřednictvím smyslového uvědomění, vědomého dýchání a vědomého pohybu. Tyto nástroje vám pomohou rychleji se zotavit ze stresujících zážitků a vyléčit traumatické události z minulosti.

Connective Tissue tendon, Berkshire Bioscience Library
Connective Tissue tendon, Berkshire Bioscience Library – pojivová tkáň šlachy
Connective Tissue Cartilage Berkshire Bioscience Library
Connective Tissue Cartilage Berkshire Bioscience Library – pojivová tkáň chrupavky

Co je fascie

Fascie, také známá jako pojivová tkáň, je vláknitá síť, která zasahuje do každé struktury a systému vašeho těla. Existuje mnoho různých typů fascií (viz obrázky v tomto příspěvku, abyste získali představu o jejích typech), včetně povrchových vrstev těsně pod vaší kůží a hlubších vrstev, které se ovíjí kolem vašich kostí a svalů. Fascie poskytuje výživující a lubrikační vrstvu kolem vašich plic, která se prolíná s vaším osrdečníkem – vrstvou fascie kolem vašeho srdce. Kolem všech vašich trávicích orgánů také najdete pojivovou tkáň. Jednou z klíčových funkcí zdravé fascie je, že umožňuje okolním tkáním klouzat po sobě a tím umožňuje pohyb.

Fascie se také nachází v každé z vašich endokrinních žláz.  Dr. Gil Hedley, zakladatel Integrální anatomie, hovoří o fascii jako o celotělovém endokrinním orgánu. Například fascie hraje klíčovou roli při přenosu hormonů (např. adrenalinu, estrogenu, inzulinu, hormonů štítné žlázy, oxytocinu) a neurotransmiterů (např. serotoninu, dopaminu, GABA, acetylcholinu) v těle. Vidíme tedy, že fascie je také hluboce propojena s nervovým systémem. Kromě toho hraje fascie klíčovou roli v imunitním systému.

Nedostatek pohybu, emoční stres, fyzické zranění a trauma (zažité i dávno v minulosti)mohou vést k lepivosti nebo ztvrdnutí fascie. Fascie také nepatrně „tvrdnou“ každou noc, když spíme. Dr. Hedley to označuje jako „chomáčky chmýří“, které se hromadí mezi vrstvami fascie. V průběhu času se tento chomáček může zvětšit a být jedním z původců začarovaných cyklů chronické bolesti, systémového zánětu, histaminové intolerance, fibromyalgie a chronického únavového syndromu (myalgická encefalomyelitida). Dobrou zprávou je, že vědomý pohyb, hluboké dýchání a masáž (včetně kraniosakrální terapie, pozn. překladatele) – to vše pomáhá rozpouštět  tato chmýří a rehydratovat vaše fascie (na konci tohoto příspěvku najdete odkaz na video s návodem na cvičení – uvolnění fascií).

Bloudivý nerv hraje klíčovou roli při sdělování změn ve fascii do vašeho mozku. Bloudivý nerv si můžete představit jako obousměrnou informační dálnici mezi mozkem a tělem, která pomáhá regulovat váš autonomní nervový systém. Stresující události zapojí váš sympatický nervový systém prostřednictvím reakce na boj nebo útěk. Sympatický nervový systém je jako plynový pedál, který vás zrychlí, a bloudivý nerv poskytuje „vagovou brzdu“, která vás zpomalí. Když je bloudivý nerv plně v kondici a zapojen, umožňuje vám vzdát se boje nebo útěku za účelem odpočinku, trávení a spojení s ostatními v době bezpečí. Avšak v akutních situacích, které jsou traumatické nebo život ohrožující, vás může tato vagová brzda přivést k velmi prudkému zastavení. Takový jev se nazývá vazovagální synkopa, která může vést k nevolnosti, závratím nebo mdlobám.

Bloudivý nerv také hraje klíčovou roli ve zdraví vašeho trávicího systému, protože inervuje žaludek, slezinu, játra, tenké střevo a tlusté střevo jako součást osy střevo-mozek. Střevo bylo nazýváno naším druhým neboli „enterickým“ mozkem, částečně proto, že střevo je schopné produkovat stejné neurotransmitery, jaké se nacházejí v mozku. Tyto neurochemikálie jsou přenášeny mezi naším trávicím systémem a mozkovým kmenem prostřednictvím bloudivého nervu. Fascie však hrají klíčovou roli v kvalitě komunikace mezi enterickým nervovým systémem a mozkem.

Fascii si můžete představit jako největší smyslový orgán ve vašem těle, protože obsahuje 250 milionů nervových zakončení. Fascinující je, že senzorických neuronů je 3krát více než motorických neuronů; tedy fascie má primární roli v předávání informací do mozku o tom, co se děje v těle. Tkáně fascie jsou určeny k expanzi a kontrakci. Když zažíváme fyzické zranění nebo emocionální trauma, máme tendenci upadnout do šoku, který omezuje pohyb, abychom zajistili naše přežití. Jednoduše řečeno, buď se dostaneme do zamrznutí (tonická nehybnost, ztuhlost) nebo ochabnutí (zhroucená nehybnost, hypotonie). Pokud se tato traumatická reakce nevyřeší, můžeme mít pocit, že máme v těle příliš mnoho tonusu, napětí, kterého se nedokážeme zbavit, nebo příliš málo, jsme jako z „z tvarohu“ a nedržíme pohromadě.  Ztrácíme schopnost rytmicky se roztahovat a smršťovat. Nevyřešené trauma má důsledky na naše emocionální a fyzické zdraví. Nejen, že se může vytvořit fasciální chomáč, ale bez tělesného pohybu máme tendenci ztrácet spojení s našimi tělesnými vjemy. Je pravděpodobnější, že se budeme cítit odpojení nebo dokonce disociovaní. Takže fyzické a emocionální léčení zahrnuje obnovení vztahu ke svému tělu. Když však trpíte chronickou bolestí nebo nemocí, je často obtížné znovu se k tělu připojit a pozvat jej ke spolupráci.

Můžete mít pocit, že vás vaše tělo zradilo. Nebo že vaše nemoc (úraz) byla sama o sobě zdrojem traumatu. Opětovné spojení s pocity v těle může být děsivé, protože je pravděpodobnější, že zažijete opět bolestivé emoce nebo traumatické vzpomínky. Klíčem k uzdravení z traumatu je tedy postupovat pomalu na cestě ke vtělení. Fascie a bloudivý nerv ví, jak to udělat bezpečně.

Connective Tissue Fibroartilage Berkshire Bioscience Library
Connective Tissue Fibroartilage Berkshire Bioscience Library – pojivová tkáň vazivová
Connective Tissue Adipose Berkshire Bioscience Library
Connective Tissue Adipose Berkshire Bioscience Library – fascie tukové tkáně

Neurocepce

Dr. Stephen Porges, zakladatel polyvagální teorie, zavedl termín neurocepce. Neurocepce je proces, kterým autonomní nervový systém vyhledává a reaguje na vnitřní a vnější podněty ohrožení. To se děje automaticky (bez vědomého vědomí), což vede k chronické hypervigilanci (ostražitosti, bdělosti) nebo vysoké citlivosti na stres. Můžete se však také zapojit do vědomé neurocepce tím, že budete pozorovat své tělo a jeho signály, které vám poskytují zpětnou vazbu o stavu vašeho nervového systému. Pozorováním svého těla můžete určit, zda se cítíte klidní a ve spojení se sebou, anebo jste aktivováni na „boj nebo útěk“, nebo zdali se cítíte zmrazeni, uzavření a zhroucení.

Mezi signály, že vaše tělo reaguje na hrozbu, patří:

 • zažívací potíže (nadýmání, kyselý reflux, syndrom dráždivého tračníku)
 • zvýšené svalové napětí (zejména v bránici, hrudním koši, hrudníku nebo psoasu)
 • ztráta posturálního tonusu nebo pocit zhroucení
 • změny ve vašem dýchání (rychlé, mělké, zadržované)
 • pocit nervozity, neklid
 • nadměrný klid, rezignace nebo pocit „zamrznutí“

Sebepoznání svého těla a mysli vám umožňuje zapojit se do strategií, které vás přivedou do optimálního stavu regulace nervového systému. Pokud se například cítíte otupělí, máte tzv. mozkovou mlhu, nebo jste na zhroucení, možná budete potřebovat regulovat svůj nervový systém. Můžete tak učinit pomocí pohybových a dechových cvičení, které využívají mobilizační strategie, abyste si odpočinuli od chronického zatuhnutí nebo slabosti. Můžete také prozkoumat, jaké to je naladit se na zdroje bezpečí, které vám umožní odpočívat v klidu a zahájit „relaxační reakci“. Buďte trpěliví, obnovení zdravého klidu často trvá déle.

Jak poznáte, že jste v „optimální zóně“ regulace nervového systému?

 • Když vnímáte klid a mír ve svém těle i mysli
 • Když se cítíte být ve spojení se sebou samým a ostatními lidmi
 • Když máte zvýšený smysl pro jasnost
 • Když jste soucitní k sobě i ostatním
 • Když jste kreativní a hraví
 • Když jste odvážní a zplnomocnění
 • Když se zajímáte o vaše vnitřní prožívání a potřeby
 • Když víte, že můžete jednat smysluplným způsobem
Connective Tissue Elastic, Berkshire Bioscience Library
Connective Tissue Elastic, Berkshire Bioscience Library – pojivová tkáň elastická
Connective Tissue Hyaline, Berkshire Bioscience Library
Connective Tissue Hyaline, Berkshire Bioscience Library – pojivová tkán hyalinní (sklovitá, kloubní)

Vtělení, fascie a bloudivý nerv

Vtělení je vědomé uvědomění si vašeho pocitu sebe sama. Spojení mezi fascií a bloudivým nervem můžete probudit, když se zhluboka nadechnete nebo protáhnete své tělo. To vám pomůže uvědomit si své pocity a začnete si všímat změn, ke kterým dochází ve vašich svalech, orgánech nebo srdeční frekvenci. Náš vnitřní pocit sebe sama probudíme právě prostřednictvím uvědomění si interoceptivních změn.

Pokud se tedy probudíte s bolavým krkem, můžete prozkoumat své pocity, abyste získali představu o tom, proč se tak cítíte. Můžete si například všimnout, že pocit sevření krční oblasti odpovídá pocitu sevření v hrdle, napětí na hrudi nebo napětí v břiše. Nebo můžete začít cítit emoce smutku, hněvu nebo strachu.

Fyzické napětí ve svalech a pojivové tkáni je ochranný mechanismus, kterou v somatické psychologii nazýváme „brnění“, brnění ve smyslu pancéřového štítu, jaký nosili rytíři. Uchovává se jako forma tkáňové paměti a neuvolní se, dokud autonomní nervový systém nebude vědět, že jste v bezpečí. Nemůžete na sebe tlačit a nutit se do změny. Pokud tak učiníte, může to způsobit efekt „gumičky“, při kterém se příliš přetáhnete, což vede k dalším, ještě silnějším kontrakcím. Vyzývám vás proto, abyste přemýšleli o vtělení jako o rozhovoru se svým tělem. Naslouchejte  vjemům svého těla a reagujete jemným pohybem. Pak se zeptejte svého těla: „Chápal jsem to správně?“ Poslouchejte zpětnou vazbu ve formě pocitu. Tyto pocity z pohybu, z dýchání, by měly být příjemné. Nenuťte se do ničeho. Můžete cítit trošku nepohodlí, ale nemělo by vás to „vyhodit“ ze své optimální komfortní zóny regulace nervového systému.

Všímejte si, zda nemáte sklony k agresivnímu chování vůči sobě. Pokud zažijete pocit „uvíznutí“, jemně tam zaměřte svou pozornost. Zeptejte se této části těla, co od vás potřebuje. Podívejte se, jestli ji můžete změkčit, povolit, vnést do ní soucit, péči. Jak může zvědavost k sebe sama pomoci? Dokážete zapojit sebesoucit? Možná kreativní a hravé pohyby, jako je jemné houpání nebo bzučení, vytvářejí větší pocit klidu nebo spojení se sebou samým. Buďte k sobě laskaví.

Pokud chcete, zkuste toto krátké cvičení pro fascii a bloudivý nerv. Tato praxe vás zve k prozkoumání vztahu se svým tělem prostřednictvím vnímání pohybu, dýchání a kolébání se, abyste uvolnili napětí ve vaší bránici, hrudníku, hrudním koši a křížové kosti. Uvolnění napětí z těchto oblastí nejen pomáhá s trávením, ale probouzí váš senzoricko-motorický systém, který podporuje větší regulační integritu mozkového kmene.

Jako u všech praktik máme tendenci těžit z jejich pravidelného opakování. Postupem času si můžete vybudovat rezervoár somatické inteligence, která podpoří větší spojení s vaším Já.

Další videa a zajímavé cvičení najdete na stránce paní Arielle Schwartz – Joga a bloudivý nerv