Skip to main content

Kraniosakrální terapie v režimu živnostenského zákona

By 23. 3. 2024Aktuálně

Milí kolegové a kolegyně, sdílím zde skvělou novinku, živnostenský zákon už nám vymezil „kategorii“ pod kterou spadáme a dne 24. ledna 2024 publikovalo MPO toto rozhodnutí:

 

V souladu se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví a navazujících diskuzí se zástupci odboru zdravotních služeb a odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Ministerstva zdravotnictví, zastává Živnostenský úřad ČR názor, že metoda kraniosakrální terapie, která není metodou uznávanou v České republice „lege artis“, tj. nejedná se o poskytování zdravotní péče podle dostupných poznatků lékařské péče, odpovídá svým charakterem spíše činnosti přírodních léčitelů.

V návaznosti na závěry vyplývající z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 9. 2019, č. j. 2 As 122/2017-73, a to zejména, že „…Vzhledem k tomu, že doposud nebyl zvláštní zákon upravující poskytování léčitelských služeb přijat, představuje v případě léčitelů tato výluka prázdnou množinu a jejich činnost se tedy živnostenským zákonem řídí, pokud naplní obecnou definici živnosti podle § 2 živnostenského zákona…“, lze v současné době přistupovat k těmto alternativním terapeutickým metodám, které nejsou metodami uznávanými v České republice „lege artis“ (tj. nejedná se zde obdobně jako při poskytování homeopatických služeb o poskytování zdravotní péče), jako k činnostem, které, budou-li naplňovat definiční znaky živnosti podle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), lze provozovat v režimu živnostenského zákona.

V takovém případě pro výkon kraniosakrální terapie (resp. kraniosakrální osteopatie a kraniosakrální biodynamiky) by měl její poskytovatel disponovat živnostenským oprávněním k provozování živnosti volné s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, přičemž svým charakterem odpovídá poskytování kraniosakrální terapie nejvíce oboru činnosti 78.

„Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu“.

 

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/aktualni-informace/dulezite-_-kraniosakralni-terapie-v-rezimu-zivnostenskeho-zakona–279398