Skip to main content

Miminka a mlé děti v kraniosakrální terapii – nejde jen o KISS syndrom

By 23. 10. 2023Zajímavosti

Kraniosakrální terapie s miminky a malými dětmi

Kraniálka s miminky a malými dětmi je vždy jedinečná a autentická v plné přítomnosti. Tito malí pacienti mnohdy vypráví svůj příběh zrození jasně a velmi rychle rozpoznají vztahové pole bezpečí a přijetí v terapeutickém prostoru a dialogu. Svůj příběh nevypráví slovy, vypráví jej celým tělem, pohybem, emocemi, pohledem, výrazem. Kraniosakrální terapie disponuje mnoha jemnými technikami, které pomohou uvolnit napětí v tkáních, pomohou vyřešit nezpracované emoční otisky a strukturální vzorce vzniklé během náročného porodu nebo v poporodním období. Aplikace Polyvagální teorie a polyvagálních přístupů v terapii umožní vytvořit velmi kvalitní prostor bezpečí. A to je i pro novorozence „srozumitelné“. Náš autonomní nervový systém detekuje signály bezpečí a ohrožení již před narozením. Proto je součástí mých terapií také povídání o obranných mechanismech, aby maminky a tatínkové (nebo pěstouni a pečovatelé) rozuměli tomu, co jejich dítě prožívá. Kde jejich dítě uvízlo, v jakém autonomním stavu. Toto vysvětlení vždy poskytne velkou úlevu pochopení – u miminek a dětí proto, že byli konečně vyslyšeni, a u dospělých proto, že z nich spadne pocit viny a selhání za to, že něco dělají špatně. Ano, miminka a děti velmi pozorně naslouchají tomu, co si povídáme. Mnohdy se přidají svými projevy, někdy jen tak přizvukují a někdy se rozpláčou, když se dotkneme něčeho náročného pro ně, jakoby si připomněli tu chvíli, která je zahltila, zmátla, jako vzpomínka na něco, co hodně bolelo a bylo to náročné. Je to jiný pláč. Teď už může v bezpečí vyjádřit své emoce. Je vyslyšeno, milováno, podpořeno. Ano, v porodních cestách nelze křičet, nelze plakat. Někde to tam v tělíčku zůstane. Většinou plně postačí bezpečný bonding a vytvoření láskyplného vztahu hned po porodu a vše je integrováno a rozpuštěno. Někdy se to ale nepodaří, protože okolnosti porodu nejsou natolik příznivé, někdy jde o život. To nevadí, bezpečnou vazbu a „znovunapojení“ dítěte k mamince lze podpořit kdykoliv později, až to okolnosti dovolí. V tomto je kraniosakrální terapie jedinečná.

V kraniosakrální terapii se pracuje s tzv. zážehy. Všechny zážehové dynamiky – zážehy početí, srdeční, porodní a pupeční lze podpořit kdykoliv, dokonce i v dospělosti. Mám s nimi své osobní zkušenosti. Jen stručně – zážeh početí mi umožnil plně prožít okamžik přijetí lidské tělesné formy a vznikat jako lidská bytost, srdeční zážeh mi přinesl propojení s LÁSKOU, která se nedá srovnat s láskou lidskou, tento prožitek mi umožnil plně prožít uvědomění, že jsem milována z PODSTATY, a v tomto stavu je mi úplně jedno, jestli mě moje máma chtěla nebo ne, jestli mě tady na Zemi vůbec někdo chtěl. Tímto se mi rozpustil syndrom nechtěného dítěte. (Předčasný porod, dlouho inkubátor, pak kojenecký ústav, adopce). Porodní zážehy jsem prožila několikrát, vždy to bylo velmi posilující a obdarovaly mě kompetencí být tady jako pozemšťan. A pupeční zážeh, ten byl docela nedávno (2019) a ten mě vyživil, „přepojil“ mě ze závislosti na výživě od matky na samostatnou schopnost vyživovat se s „napojením na placentu Vesmíru“, jinak to neumím popsat. To mi pomohlo přestat požadovat energii a „výživu“ od druhých lidí. A naopak – umožňuje mi to poskytovat mnoho energie ostatním. Jen to tak skrze mne teče. Lépe se mi pracuje a terapie mě nevyčerpávají.

Kromě zážehových dynamik pracuji také s transpersonálním přesahem Bazálních perinatálních matric. Jejich archetypální moudrost je velmi hlubinná. Autorem BPM je pan Stanislav Grof. Orientace v BPM mi také pomohla uchopit a rozpustit některé mé vzorce.

Občas se také setkám s tím, že i malé miminko může prožívat jistou „psychospirituální“ krizi. Adaptace na nové podmínky pro život a akceptace těla (zcela odkázaného na péči okolí) někdy trvá déle než 42 dnů – tedy šestinedělí.

Z vlastních zkušeností vím, že porodní témata jsou přítomná a také řešitelná kdykoliv v dospělosti. Občas se také stává, že miminka a děti jsou úplně v pohodě, jen svými projevy přiměly své rodiče přijít na terapii a vyřešit si tak své vlastní porodní trauma či jinou záležitost. Nepodceňujme moudrost VĚDOMÍ malých dětí. Jejich úroveň VĚDOMÍ je vyšší, než ta naše, tak to je. Z podstaty.

Další velké téma, se kterým přicházejí miminka a malé děti do terapie je tzv. KISS syndrom.

KISS/KIDD SYNDROM

KISS syndrom je porucha – blokáda v horní části krční páteře a atlanto-okcipitálního spojení (spojení páteře a lebky) a může být příčinou různých klinických potíží postihujících miminka. Definice KISS v angličtině je „Kinematická nerovnováha způsobená subokcipitálním napětím“ (Kinematic Imbalance due to Suboccipital Stress). KISS syndrom způsobuje omezení přirozeného pohybu a vznik kompenzačních myofasciálních vzorců. Dochází k asymetrii svalového tonusu a ke svalové hypotonii. To může mít za následek asymetrický vývoj u dětí, který zahrnuje narušení normálního psychomotorického vývoje – poruchy ve vývoji chůze, řeči a motoriky.

Jak rozpoznat KISS syndrom u miminka?

 • Miminko zaklání hlavičku dozadu a prohýbá se do luku – v tomto prohnutí také často usíná a spí.
 • Úklon hlavičky na jednu stranu.
 • Tělíčko miminka vleže na zádech mívá tvar písmene C, přičemž vnitřní část tělíčka, vnitřní končetiny bývají méně pohyblivé.
 • Miminko nesnáší polohu na bříšku.
 • Častý je reflux a trávicí obtíže a koliky.
 • Miminko se často budí, častěji pláče a je neklidné.
 • Miminko není schopno udržet hlavičku ve středové poloze (po 3. měsíci).
 • Miminko má potíže se sáním a kojením, často preferuje při krmení pouze určitou jedinou specifickou polohu.

 

Jaké mohou být příčiny vzniku KISS syndromu?

Nejčastěji vzniká KISS syndrom u novorozenců při:

 • nešetrném porodním zásahu – použití kleští, vaxu, použití nepřiměřeného tlaku na břicho rodičky ve snaze vypudit miminko z porodních cest
 • dystokii ramínek (zaklínění ramínek miminka v pánvi)
 • porodu císařským řezem
 • porodu obličejem napřed
 • porodu koncem pánevním
 • vícečetném porodu (dvojčata, trojčata)
 • neobvykle dlouhém a náročném porodu

Příchod na svět a zrození může být někdy dramatické a ve snaze zachránit maminku a miminko může dojít k výše uvedeným okolnostem a zásahům do porodního procesu. Následná rehabilitační péče a ošetření miminka (i maminky) co nejdříve po porodu může pomoci zmírnit tyto negativní dopady na minimum.

Pokud se u vašeho miminka projevují některé z výše uvedených symptomů, neváhejte a objednejte se k nám na fyzioterapii nebo kraniosakrální terapii. Většinou stačí minimum ošetření (někdy dokonce jedno nebo dvě setkání) – záleží na tom, jak pokročilé jsou fyziologické změny a jaké nerovnováhy nastaly v psychomotorickém vývoji. Čím dříve dojde k ošetření, tím lépe.

Co se děje v pozdějším věku u dítěte s KISS syndromem?

Při dlouhotrvající dysbalanci a napětí v atlanto-occipitálním spojení a krční oblasti se KISS syndrom vyvine v KIDD syndrom neboli Kranium imbalance Dyspraxia and Dysgnosia, ten se obvykle vyskytuje u dětí po 1. roce života a trvá do dospělosti. Dyspraxie je porucha pohybové koordinace (lidově řečeno nešikovnost) a dysgnozie je porucha vnímání s narušenou interpretací vnímaného, tj. rozpoznávání předmětů. Projevy porodních zátěží – pokud nejsou včas ošetřeny – tak mohou více či méně ovlivňovat komfort života i v dospělosti, a to nejen po fyzické stránce.